Παραβιάζει την ελευθερία της έκφρασης η μη χορήγηση άδειας σε παραγωγό για αναπαραγωγή ταινιών πορνό!

ΑΠΟΦΑΣΗ

Pryanishnikov κατά Ρωσίας της 10.09.2019 (αριθ. προσφ.  25047/05)

βλ. εδώ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Άδεια αναπαραγωγής ταινιών, ελευθερία της έκφρασης και προστασία δικαιωμάτων τρίτων.

Ο προσφεύγων, παραγωγός ερωτικών ταινιών κατέχει τα πνευματικά δικαιώματα για την διανομή τους με έγκυρα πιστοποιητικά διανομής. Ζήτησε την αναπαραγωγή των ταινιών από το Ρωσικό Υπουργείο Τύπου και Ραδιοτηλεόρασης, όμως η αίτηση του απορρίφθηκε. Τα εγχώρια Δικαστήρια απέρριψαν τελεσίδικα το αίτημα του, με την αιτιολογία ότι συμμετείχε σε έρευνες σχετικά με την παράνομη παραγωγή πορνογραφικού υλικού, παρόλο που κάτι τέτοιο δεν είχε αποδειχθεί.

Το Στρασβούργο διαπίστωσε ότι η παρέμβαση ήταν σύμφωνη με το νόμο  και είχε «επιδιώξει νόμιμους σκοπούς» για τους σκοπούς του άρθρου 10 § 2 της ΕΣΔΑ, δηλ. την προστασία της ηθικής και των δικαιωμάτων τρίτων, ιδίως των παιδιών. Ωστόσο  τα εθνικά δικαστήρια δεν προσκόμισαν σχετικούς και επαρκείς λόγους για τη διαπίστωση ότι  πράγματι ο προσφεύγων παρήγαγε ή διένειμε πορνογραφικό υλικό, και δεν στάθμισαν το αντίκτυπο που θα είχε στον προσφεύγοντα η άρνηση παραχώρησης άδειας αναπαραγωγής ταινιών. Το ΕΔΔΑ κατέληξε ότι δεν επιτεύχθηκε δίκαιη ισορροπία μεταξύ του δικαιώματος στην ελευθερία της έκφρασης και στην ανάγκη προστασίας των δημόσιων ηθών συνεπώς υπήρχε παραβίαση της  ελευθερίας της έκφρασης.

ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 10

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

Ο προσφεύγων Sergey Viktorovich Pryanishnikov είναι Ρώσος υπήκοος ο οποίος γεννήθηκε το 1957 και ζει στην Αγία Πετρούπολη.

Ο προσφεύγων είναι παραγωγός ερωτικών ταινιών και κατέχει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για πάνω από 1.500 τέτοιες ταινίες. Οι  ταινίες εγκρίθηκαν για δημόσια διανομή και κατέχει έγκυρα πιστοποιητικά διανομής για  κοινό ηλικίας άνω των 18 ετών. Το 2003 υπέβαλε αίτηση στο Υπουργείο Τύπου, Ραδιοτηλεοπτικών και ΜΜΕ για άδεια αναπαραγωγής ταινιών. Τον Οκτώβριο του 2003 το αίτημα του απορρίφθηκε με την αιτιολογία ότι ο ίδιος  «σχετίζεται με έρευνες σχετικά με την παράνομη παραγωγή, διαφήμιση και διανομή ερωτικού και πορνογραφικού υλικού και ταινιών»,  που είναι  αδίκημα του Ποινικού Κώδικα.

Ο προσφεύγων αμφισβήτησε την απόρριψη του αιτήματός του  ενώπιον του εμπορικού δικαστηρίου της Μόσχας. Ωστόσο, τον Μάιο του 2004, το εν λόγω δικαστήριο επικύρωσε την απόφαση του Οκτωβρίου 2003. Επισήμανε  ότι ο προσφεύγων δεν είχε ποτέ κατηγορηθεί επίσημα για  διανομή  πορνογραφίας και είχε ανακριθεί από την αστυνομία αποκλειστικά ως μάρτυρας. Ωστόσο, δεν έχει ακόμη ληφθεί απόφαση στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας και «δεν μπορούσε να αποκλειστεί ότι ο προσφεύγων συμμετείχε στην παράνομη παραγωγή πορνογραφικών ταινιών … ».

Το Σεπτέμβριο του 2004 το Εφετείο επικύρωσε την απόφαση. Διαπίστωσε ότι η συμμετοχή του  στη διανομή πορνογραφικού υλικού επιβεβαιώθηκε από υλικό από το Διαδίκτυο το οποίο περιείχε προσφορές για την πώληση πορνογραφικών προϊόντων. Δύο μήνες αργότερα το Ακυρωτικό Δικαστήριο απέρριψε την αναίρεσή του, επισημαίνοντας ειδικότερα ότι η άδεια απορρίφθηκε επειδή ο προσφεύγων  «συμμετείχε σε έρευνες σχετικά με την παράνομη παραγωγή πορνογραφικού υλικού».

Οι κατηγορίες εναντίον του για  παραγωγή και διανομή πορνογραφικού υλικού στη συνέχεια αποσύρθηκαν.

ΤΟ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ…

Άρθρο 10

Το Δικαστήριο διαπίστωσε ότι η άρνηση έκδοσης άδειας αναπαραγωγής ταινιών προκαλούσε  παρέμβαση στην ελευθερία έκφρασης του κ. Pryanishnikov. Η παρέμβαση ήταν σύμφωνη με το νόμο  και είχε «επιδιώξει νόμιμους σκοπούς» για τους σκοπούς του άρθρου 10 § 2, ήτοι την προστασία της ηθικής και των δικαιωμάτων τρίτων, ιδίως των παιδιών.

Κατά τον καθορισμό εάν η παρέμβαση ήταν επίσης «αναγκαία σε μια δημοκρατική κοινωνία», το Δικαστήριο διαπίστωσε ότι οι εγχώριες αποφάσεις – κατά το μέτρο που στηρίχτηκαν  σε  υποψίες σχετικά με τη συμμετοχή του  προσφεύγοντος στην παραγωγή και διανομή πορνογραφικού υλικού – βασίστηκαν σε  υποθέσεις αντί για αιτιολογημένες διαπιστώσεις πραγματικών περιστατικών.

Τα εθνικά δικαστήρια ανέφεραν την τρέχουσα ποινική έρευνα, αλλά δεν είχαν επικαλεστεί κάποιο έγγραφο από τον ποινικό φάκελο, που να υποδηλώνει ότι ο προσφεύγων ήταν ύποπτος για αυτό το  αδίκημα. Στην πραγματικότητα, είχαν ρητά σημειώσει ότι είχε συμμετάσχει στην υπόθεση ως μάρτυρας και όχι ως ύποπτος ή κατηγορούμενος. Επιπλέον, όσον αφορά το υλικό από το Διαδίκτυο που αναφέρεται από το Δευτεροβάθμιο Δικαστήριο,  το Δικαστήριο  αυτό δεν έδωσε καμία περιγραφή των προϊόντων που προσφέρονταν προς πώληση ή οποιαδήποτε αιτιολογία του σκεπτικού για ποιο λόγο θεώρησε ότι είναι πορνογραφικό υλικό. Ούτε εξήγησε γιατί πίστευε ότι ο προσφεύγων είχε παραγάγει ή διανείμει τα προϊόντα αυτά. Ως εκ τούτου, τα εθνικά δικαστήρια δεν επικαλέστηκαν σχετικούς και επαρκείς λόγους για τη διαπίστωση ότι παρήγαγε ή διένειμε πορνογραφικό υλικό.

Τέλος, το ΕΔΔΑ παρατήρησε ότι τα εγχώρια δικαστήρια δεν είχαν σταθμίσει τον αντίκτυπο που θα είχε η άρνηση παραχώρησης άδειας αναπαραγωγής ταινιών στην ικανότητα του προσφεύγοντος να διανείμει όλες τις ταινίες για τις οποίες είχε πιστοποιητικά διανομής ή στην ελευθερία της έκφρασής του γενικά. Τα εθνικά δικαστήρια δεν είχαν αναγνωρίσει ότι η υπόθεση αφορούσε μια σύγκρουση μεταξύ του δικαιώματος στην ελευθερία της έκφρασης και στην ανάγκη προστασίας των δημόσιων ηθών και των δικαιωμάτων των άλλων και δεν είχαν επιτύχει δίκαιη ισορροπία. Το Δικαστήριο έκρινε ότι ένας τόσο μεγάλος περιορισμός στην ελευθερία της έκφρασης δεν ήταν δικαιολογημένος. Συνεπώς, δεν υπήρχε εύλογη σχέση αναλογικότητας μεταξύ των χρησιμοποιούμενων μέσων και του επιδιωκόμενου στόχου.

Συνεπώς, υπήρξε παραβίαση του άρθρου 10 της Σύμβασης.

Δίκαιη ικανοποίηση (άρθρο 41)

Ο προσφεύγων δεν υπέβαλε αξίωση για αποζημίωση ή ηθική βλάβη.

Όσον αφορά την αίτησή του για άδεια αναπαραγωγής ταινιών, το Δικαστήριο επεσήμανε ότι ο εθνικός νόμος είχε τροποποιηθεί έτσι ώστε πλέον να μην χρειάζεται πλέον μια τέτοια άδεια για τη αναπαραγωγή ταινιών για τις οποίες είχε τα πνευματικά δικαιώματα (επιμέλεια echrcaselaw.com).


ECHRCaseLaw

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας, αποδέχεστε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την Πολιτική Cookies.

Privacy Settings saved!
Ρυθμίσεις Απορρήτου

Όταν επισκέπτεστε μία ιστοσελίδα, μπορεί να λάβει κάποιες βασικές πληροφορίες από τον browser σας, κατά βάση υπό τη μορφή cookies. Εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε τη συγκατάθεσή σας σε όλα αυτά.

These cookies allow us to count visits and traffic sources, so we can measure and improve the performance of our site.

We track anonymized user information to improve our website.
  • _ga
  • _gid
  • _gat

Απορρίψη όλων των υπηρεσιών
Δέχομαι όλες τις υπηρεσίες