Περιουσία

Το δικαίωμα στην ιδιοκτησία των πολιτών μετά την πτώση του κομμουνιστικού καθεστώτος στη Ρουμανία

Το δικαίωμα στην ιδιοκτησία των πολιτών μετά την πτώση του κομμουνιστικού καθεστώτος στη Ρουμανία

ΑΠΟΦΑΣΗ Dickmann και Gion κατά Ρουμανίας της 24-10-2017 (αρ. προσφ. 10346/03 και 10893/04) βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Μηχανισμός αποκατάστασης περιουσιακών στοιχείων μετά την πτώση του κομμουνιστικού καθεστώτος. Αναποτελεσματικότητα διαδικασιών βάσει της νομοθεσίας για αποκατάσταση ή εξασφάλιση αποζημίωσης εκ μέρους νόμιμων ...

read more
Κατάσχεση αυτοκινήτου λόγω δανειακής εκκρεμότητας του προηγούμενου ιδιοκτήτη και προστασία της ιδιοκτησίας

Κατάσχεση αυτοκινήτου λόγω δανειακής εκκρεμότητας του προηγούμενου ιδιοκτήτη και προστασία της ιδιοκτησίας

ΑΠΟΦΑΣΗ Lachikhina κατά Ρωσίας της 10/10/2017 (αριθ. 38783/07) βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αγορά αυτοκινήτου από την προσφεύγουσα. Κατάσχεση του αυτοκινήτου λόγω μη αποπληρωμής δανείου εκ μέρους του προηγούμενου ιδιοκτήτη. Μη επιστροφή του αυτοκινήτου στην προσφεύγουσα. Παραβίαση του δικαιώματος προστασίας της ιδιοκτησίας. ...

read more
Οι παρεμβάσεις του κράτους στο θέμα των συντάξεων, με φόντο τη βιωσιμότητα του συνταξιοδοτικού συστήματος

Οι παρεμβάσεις του κράτους στο θέμα των συντάξεων, με φόντο τη βιωσιμότητα του συνταξιοδοτικού συστήματος

ΑΠΟΦΑΣΗ Fábián κατά Ουγγαρίας της  05/09/2017 (αριθμ. προσφ. 78117/13) βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η αναστολή σύνταξης συνταξιούχου εξαιτίας εργασίας του στο δημόσιο. Δικαιολογητικός λόγος για την αναστολή της σύνταξης για λόγους προστασίας του δημόσιου ταμείου και εξασφάλισης της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας του ουγγρικού ...

read more
Η μείωση των συντάξεων σε καιρό δημοσιονομικής κρίσης δεν παραβιάζει το δικαίωμα προστασίας της περιουσίας

Η μείωση των συντάξεων σε καιρό δημοσιονομικής κρίσης δεν παραβιάζει το δικαίωμα προστασίας της περιουσίας

ΑΠΟΦΑΣΗ Mockienė κατά Λιθουανίας της 27-07-2017 (αριθμ. προσφ. 75916/13) βλ. εδώ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η  προσφεύγουσα ήταν αξιωματικός και λάμβανε σύνταξη μετά τη συνταξιοδότησή της από το Τμήμα Φυλακών τον Ιανουάριο του 2004. Την 1η Ιανουαρίου 2010 τέθηκε σε ισχύ ένας προσωρινός νόμος, ο οποίος περιέκοψε και μείωσε διάφορες ...

read more
Η υποχρέωση του κράτους να συμμορφώνεται με τις δεσμευτικές αποφάσεις και η ασπίδα προστασίας  του ΕΔΔΑ

Η υποχρέωση του κράτους να συμμορφώνεται με τις δεσμευτικές αποφάσεις και η ασπίδα προστασίας του ΕΔΔΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ Panorama Ltd και Miličić κατά Βοσνίας και Ερζεγοβίνης της 25-07-2017 (αριθμ. προσφ. 69997/10 και 74793/11) βλ. εδώ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι προσφεύγοντες στην προκειμένη υπόθεση είναι η Panorama Ltd, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με έδρα την περιφέρεια Brčko, και ο Đuro Miličić, υπήκοος της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης. Η ...

read more
Ο χρόνος εκτίμησης της αποζημίωσης απαλλοτριωμένων εκτάσεων  πρέπει να είναι ο εγγύτερος δυνατός της καταβολής της αποζημίωσης στους δικαιούχους

Ο χρόνος εκτίμησης της αποζημίωσης απαλλοτριωμένων εκτάσεων πρέπει να είναι ο εγγύτερος δυνατός της καταβολής της αποζημίωσης στους δικαιούχους

ΑΠΟΦΑΣΗ Πουλημένος κ.α. κατά Ελλάδας της 20-07-2017 (αρ. προσφ. 41230/12) βλ. εδώ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ Υπολογισμός αξίας απαλλοτριωθέντος ακινήτου. Χρόνος και τρόπος υπολογισμού. Η υπόθεση αφορούσε τον υπολογισμό του οριστικού ποσού αποζημίωσης για την απαλλοτρίωση ενός οικοπέδου, και ιδίως τον καθορισμό της ημερομηνίας που ...

read more
Οι δικαστικές αποφάσεις που μένουν στα χαρτιά  παραβιάζουν πολλαπλώς την ΕΣΔΑ

Οι δικαστικές αποφάσεις που μένουν στα χαρτιά παραβιάζουν πολλαπλώς την ΕΣΔΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ Velkova κατά Βουλγαρίας της 13-07-2017 (αριθ. προσφ. 1849/08) βλ. εδώ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ Μη εκτέλεση δικαστικής απόφασης για εννέα χρόνια. Παραβίαση της δίκαιης δίκης. Κατά την αμετάκλητη δικαστική απόφαση όφειλαν  οι δημοτικές αρχές να επιτρέψουν στην προσφεύγουσα να αγοράσει μέρος εμπορικού κέντρου από τον Δήμο. ...

read more
Η μειωμένη αποζημίωση για παράνομο πλειστηριασμό  ακινήτου δεν είναι συμβατή με την προστασία της ιδιοκτησίας

Η μειωμένη αποζημίωση για παράνομο πλειστηριασμό ακινήτου δεν είναι συμβατή με την προστασία της ιδιοκτησίας

ΑΠΟΦΑΣΗ Šidlauskas κατά Λιθουανίας της 11-07-2017 (αρ. προσφ. 51755/10) βλ. εδώ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ Πλειστηριασμός ακινήτου για οφειλές λογαριασμών κοινής ωφελείας συνολικού ποσού λιγότερου των 1000 ευρώ. Τα εθνικά δικαστήρια δικαίωσαν τον προσφεύγοντα περί παράνομου πλειστηριασμού και του επιδίκασαν περίπου 3000 ευρώ, την ...

read more
Η ευθύνη της πλοιοκτήτριας εταιρείας για τη μεταφορά προϊόντων άλλης εταιρείας, χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα και η προστασία του δικαιώματος ιδιοκτησίας

Η ευθύνη της πλοιοκτήτριας εταιρείας για τη μεταφορά προϊόντων άλλης εταιρείας, χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα και η προστασία του δικαιώματος ιδιοκτησίας

ΑΠΟΦΑΣΗ S.C. Service Benz Com S.R.L. κατά Ρουμανίας της 04-07-2017 (αριθ. προσφ. 58045/11) βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η δήμευση δύο πετρελαιοειδών δεξαμενόπλοιων, τα οποία ανήκουν στην προσφεύγουσα εταιρία και τα οποία μεταφέραν για άλλη εταιρεία, προϊόντα τα οποία δεν συνοδεύονταν από τα απαιτούμενα νομικά έγγραφα, δεν ...

read more
Το δικαίωμα της χρησικτησίας έναντι της εκκλησιαστικής περιουσίας υπό το πρίσμα του ΕΔΔΑ

Το δικαίωμα της χρησικτησίας έναντι της εκκλησιαστικής περιουσίας υπό το πρίσμα του ΕΔΔΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ Κοσμάς κ.α. κατά Ελλάδας της 29-06-2017 (αριθ. προσφ. 20086/13) βλ. εδώ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι προσφεύγοντες είναι πέντε Έλληνες υπήκοοι, πατέρας, μητέρα και παιδιά που ζουν στη Σκόπελο. Η υπόθεση αφορούσε τα προνόμια που απολαμβάνουν τα μοναστήρια στην Ελλάδα σχετικά με ακίνητη περιουσία, της οποίας διεκδικούσαν τη ...

read more
ECHRCaseLaw

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας, αποδέχεστε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την Πολιτική Cookies.