Οι φορολογικές υποχρεώσεις , η προστασία της περιουσίας και η διαφύλαξη του δημοσίου συμφέροντος

ΑΠΟΦΑΣΗ: Arnaud κ.λπ. κατά Γαλλίας της 15/1/2015 (αριθμ. προσφ. 36918/11, 36963/11, 36967/11, 36969/11, 36969/11, 36970/11 και 36971/11) βλ. εδώ   ΠΕΡΙΛΗΨΗ: H εγκατάσταση Γάλλων υπηκόων στο Μονακό, οι οποίοι υποχρεούνταν σε καταβολή φόρου περιουσίας, δεν ήταν αντίθετη με την ΕΣΔΑ. Καμία παραβίαση του άρθρου 1 ...

read more