Πολιτική

Η πρόσβαση στα δικαστήρια ως βασικό δικαίωμα της ΕΣΔΑ

Η πρόσβαση στα δικαστήρια ως βασικό δικαίωμα της ΕΣΔΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ Nesterenko και Gaydukov κατά Ρωσίας της 24-10-2017 (αρ. προσφ. 20199/14 και 20655/14) βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στρατιωτικοί προσφεύγουν δικαστικά για την ιδιωτικοποίηση των χορηγημένων από το υπουργείο Αμύνης διαμερισμάτων. Απορρίφθηκε η αγωγή τους ως απαράδεκτη γιατί δεν υπέβαλαν προ της ασκήσεως αγωγής αίτηση ...

read more
Η συζήτηση ερήμην έφεσης χωρίς να κοινοποιηθεί στον διάδικο το δικόγραφο της έφεσης παραβιάζει τη δίκαιη δίκη

Η συζήτηση ερήμην έφεσης χωρίς να κοινοποιηθεί στον διάδικο το δικόγραφο της έφεσης παραβιάζει τη δίκαιη δίκη

ΑΠΟΦΑΣΗ Özgür Keskin κατά Τουρκίας της 17/10/2017 (αρ. 12305/09) βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εργατική διαφορά. Μη επαναπρόσληψη εργαζομένου κατόπιν της απόλυσής του από το στρατό. Έλλειψη γνώσης της έφεσης εκ μέρους της εταιρείας. Παραβίαση του δικαιώματος ακρόασης. ΔΙΑΤΑΞΗ Άρθρο 6 παρ. 1 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ Ο προσφεύγων, ...

read more
Η φωνή των διαδίκων σε όλους τους βαθμούς «εγγύηση» για την τήρηση του δικαιώματος ακρόασης

Η φωνή των διαδίκων σε όλους τους βαθμούς «εγγύηση» για την τήρηση του δικαιώματος ακρόασης

ΑΠΟΦΑΣΗ Lazarenko κ.α. κατά Ουκρανίας της 27-06-2017 (αρ. προσφ. 70329/12, 9041/13, 9755/13, 15901/13, 27320/13 και 61147/14) βλ. εδώ   ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εφετείο ερήμην προσφευγόντων – εκκαλουμένων. Η μη κοινοποίηση της έφεσης στους διαδίκους, σε υπόθεση που αφορούσε  τις συντάξεις τους συνιστά παραβίαση του δικαιώματος ...

read more
Η μη εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων υπέρ απολυμένων εργαζόμενων παραβιάζει τη δίκαιη δίκη και τον σεβασμό της περιουσίας τους.

Η μη εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων υπέρ απολυμένων εργαζόμενων παραβιάζει τη δίκαιη δίκη και τον σεβασμό της περιουσίας τους.

ΑΠΟΦΑΣΗ Krndija κ.α. κατά Σερβίας της 27-06-2017 (αρ. προσφ.30723/09, 9370/13, 32658/12 και 2632/09) βλ. εδώ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η μη εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων υπερ εργαζομένων που αφορούν επαναπρόσληψη ή αποζημίωση συνιστά παραβίαση της δίκαιης δίκης και του δικαιώματος σεβασμού της περιουσίας τους. Το κράτος ευθύνεται ...

read more
Οι παραλείψεις του κράτους για την εφαρμογή δικαστικών αποφάσεων επιφέρουν πολλαπλές παραβιάσεις της ΕΣΔΑ

Οι παραλείψεις του κράτους για την εφαρμογή δικαστικών αποφάσεων επιφέρουν πολλαπλές παραβιάσεις της ΕΣΔΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ Bigashev κατά Ρωσίας 27-06-2017 (αριθ. προσφ. 71444/13) βλ. εδώ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ Μη εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων. Ο προσφεύγων κατήγγειλε ότι οι εργασίες που διενεργήθηκαν σε ένα δημόσιο δρόμο κοντά στο σπίτι του είχαν ως αποτέλεσμα η ιδιοκτησία του να πλημμυρίσει αρκετές φορές- και ότι οι τοπικές αρχές δεν ...

read more
Η απόρριψη ως αβάσιμων  λόγων αναίρεσης από τον Άρειο Πάγο δεν πλήττει τη δίκαιη δίκη

Η απόρριψη ως αβάσιμων λόγων αναίρεσης από τον Άρειο Πάγο δεν πλήττει τη δίκαιη δίκη

ΑΠΟΦΑΣΗ Sturm κατά Λουξεμβούργου της 22-06-2017 (αριθ. προσφ. 55291/15) βλ. εδώ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ Δικαίωμα σε δίκαιη δίκη. Απόρριψη αναίρεσης και των 14 λόγων αναίρεσης ως νόμω αβασίμων. Το ΕΔΔΑ απεφάνθη ότι δεν υπάρχει παραβίαση από τα εθνικά δικαστήρια. ΔΙΑΤΑΞΗ Άρθρο 6 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ Ο προσφεύγων, Robert Sturm, ...

read more
Η αμεροληψία του δικαστή βασικό συστατικό της δίκαιης δίκης

Η αμεροληψία του δικαστή βασικό συστατικό της δίκαιης δίκης

ΑΠΟΦΑΣΗ Ramljak κατά Κροατίας της 27-06-2017 (αριθμ. προσφ. 5856/13) βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αμερόληπτο δικαστήριο. Ο δικαστής ο οποίος προέδρευε ήταν πατέρας ενός ασκούμενου δικηγόρου, ο οποίος είχε προσληφθεί από τη δικηγορική εταιρεία που εκπροσωπούσε τους αντιδίκους της προσφεύγουσας σε αντιδικία σχετική με διαθήκη, ...

read more
Η παρεμπόδιση πρόσβασης των εταιριών στις δικαστικές αρχές είναι αντίθετη με την ΕΣΔΑ

Η παρεμπόδιση πρόσβασης των εταιριών στις δικαστικές αρχές είναι αντίθετη με την ΕΣΔΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ Κέντρο για την Ανάπτυξη της Αναλυτικής Ψυχολογίας Ltd κατά της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας της 15-06-2017 (αριθ. προσφ. 29545/10 και 32961/10) βλ. εδώ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η αδυναμία πρόσβασης των επιχειρήσεων στις δικαστικές αρχές παραβιάζει το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη. Το κατώτερο όριο ...

read more
Η υποχρέωση της Πολιτείας για αποζημίωση  από την μη εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων

Η υποχρέωση της Πολιτείας για αποζημίωση από την μη εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων

ΑΠΟΦΑΣΗ Żuk κατά Πολωνίας (αρ. προσφ. 48286/11)30-5-2017 βλ. εδώ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ Μη εκτέλεση δικαστικής απόφασης. Ο Δήμος δεν εκτέλεσε αμετάκλητη δικαστική απόφαση για να μεταβιβάσει ακίνητο στην προσφεύγουσα. Το ΕΔΔΑ έκρινε ότι υπήρξε παραβίαση της δίκαιης δίκης και του δικαιώματος ιδιοκτησίας της προσφεύγουσας. ...

read more
Η ερήμην έκδοση διαζυγίου σε βάρος συζύγου που ήταν δήθεν αγνώστου διαμονής παραβιάζει το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη.

Η ερήμην έκδοση διαζυγίου σε βάρος συζύγου που ήταν δήθεν αγνώστου διαμονής παραβιάζει το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη.

ΑΠΟΦΑΣΗ  Schmidt κατά Λετονίας της 27.04.2017 (αριθ. προσφ. 22493/05)  βλ. εδώ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ Πρόσβαση σε δικαστήριο. Αγωγή διαζυγίου. Ερήμην. Κοινοποίηση ως αγνώστου διαμονής. Παραβίαση δίκαιης δίκης. Η υπόθεση αφορά την καταγγελία της προσφεύγουσας σχετικά με πλημμέλειες της διαδικασίας έκδοσης διαζυγίου. Βασιζόμενη ...

read more
ECHRCaseLaw

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας, αποδέχεστε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την Πολιτική Cookies.