Η προστασία των ανηλίκων θυμάτων κακοποίησης από το ΕΔΔΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ D.M.D. κατά Ρουμανίας της 3/10/2017 (αριθμ. προσφ. 23022/13) βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Κακοποίηση παιδιού από πατέρα. Υπερβολική διάρκεια και αναποτελεσματικότητα της έρευνας. Μη επιδίκαση αυτεπάγγελτης αποζημίωσης από τα εγχώρια δικαστήρια στον ανήλικο παθόντα. Καταδίκη για εξευτελιστική μεταχείριση (κακοποίηση ...

read more