Άρθρο 9

Η απαγόρευση του ισλαμικού πέπλου σε δημόσιους χώρους και η εξισορρόπηση θεμελιωδών δικαιωμάτων σε μία δημοκρατική κοινωνία

Η απαγόρευση του ισλαμικού πέπλου σε δημόσιους χώρους και η εξισορρόπηση θεμελιωδών δικαιωμάτων σε μία δημοκρατική κοινωνία

ΑΠΟΦΑΣΗ Dakir κατά Βελγίου της 11-07-2017 (αριθμ. προσφ. 4619/12) βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η προσφεύγουσα, γεννήθηκε και ζει στο Βέλγιο. Τον Ιούνιο του 2008 οι δήμοι Pepinster, Dison και Verviers με νόμο απαγόρευσαν  τα ενδύματα ή τα ρούχα  που έκρυβαν το πρόσωπο όλες τις ώρες, σε όλους τους δημόσιους χώρους. Τον Αύγουστο ...

read more
Οι περιορισμοί στη χρήση του ισλαμικού πέπλου υπό το… φως του ΕΔΔΑ

Οι περιορισμοί στη χρήση του ισλαμικού πέπλου υπό το… φως του ΕΔΔΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ Belcacemi και Oussar κατά Βελγίου της 11-07-2017 (αριθμ. προσφ.  37798/13) βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η υπόθεση αφορά τον βελγικό νόμο της 1ης Ιουνίου 2011, ο οποίος απαγορεύει τη χρήση ενδυμάτων σε δημόσιους χώρους που καλύπτουν μερικώς ή ολικώς το πρόσωπο. Η κα Belcacemi και η κα Oussar είναι μουσουλμάνες οι ...

read more
Η άρνηση χορήγησης υπηκοότητας  δεν παραβιάζει τις αρχές  της ελευθερίας της θρησκείας, της έκφρασης και του  συνέρχεσθαι

Η άρνηση χορήγησης υπηκοότητας δεν παραβιάζει τις αρχές της ελευθερίας της θρησκείας, της έκφρασης και του συνέρχεσθαι

ΑΠΟΦΑΣΗ Boudelal κατά Γαλλίας της 06-07-2017 (αριθμ. προσφ. 14894/14) βλ. εδώ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η χορήγηση υπηκοότητας δεν μπορεί να γίνεται άνευ όρων. Δεν παραβιάζεται η ΕΣΔΑ από την μη χορήγηση της γαλλικής υπηκοότητας στον προσφεύγοντα αλλοδαπό, αφού τηρήθηκαν όλες οι νόμιμες διαδικασίες και υπήρξε και αιτιολογία για ...

read more
Ο ρόλος του κράτους απέναντι σε νέες θρησκευτικές ενώσεις και ο σεβασμός στην ελευθερία της θρησκείας

Ο ρόλος του κράτους απέναντι σε νέες θρησκευτικές ενώσεις και ο σεβασμός στην ελευθερία της θρησκείας

ΑΠΟΦΑΣΗ Metodiev κ.α. κατά Βουλγαρίας της 15-06-2017 (αριθμ. προσφ. 58088/08) βλ. εδώ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ Μη επίσημη καταχώρηση της θρησκευτικής κοινότητας Ahmadi στο βιβλίο των θρησκειών της Βουλγαρίας, ως νέα θρησκευτική κοινότητα, λόγω των αποκλίσεων που είχε ως αίρεση από τη μουσουλμανική κοινότητα.  Το ΕΔΔΑ διαπίστωσε ...

read more
Η άρνηση καταχώρησης θρησκευτικής ένωσης εκ μέρους των αρχών  παραβιάζει την ελευθερία της θρησκείας και το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι.

Η άρνηση καταχώρησης θρησκευτικής ένωσης εκ μέρους των αρχών παραβιάζει την ελευθερία της θρησκείας και το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι.

ΑΠΟΦΑΣΗ  Genov κατά Βουλγαρίας 23-03-2017 (αριθ. προσφ. 40524/08) βλ. εδώ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ελευθερία στη θρησκεία. Δικαίωμα στο συνεταιρίζεσθαι. Η υπόθεση αφορούσε την άρνηση των αρχών να καταχωρήσει τη νέα θρησκευτική ένωση, της οποίας ο προσφεύγων  ήταν ο πρόεδρος. Το δικαστήριο απέρριψε την αίτηση του προσφεύγοντος ...

read more
Ο προσωρινά κρατούμενος δεν μπορεί να στερείται τις επαφές με τους συγγενείς του, ούτε να ασκεί την θρησκευτική του λατρεία.

Ο προσωρινά κρατούμενος δεν μπορεί να στερείται τις επαφές με τους συγγενείς του, ούτε να ασκεί την θρησκευτική του λατρεία.

ΑΠΟΦΑΣΗ Moroz κατά Ουκρανίας της 2-3-2017 (αριθ. προσφ. 5187/07) βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οικογενειακή ζωή. Δικαίωμα στην αλληλογραφία. Θρησκευτική ελευθερία. Η αδυναμία κατά την προσωρινή κράτηση του προσφεύγοντος να επικοινωνήσει  με τους συγγενείς του και να  στείλει  αλληλογραφία σε αυτούς συνιστά παραβίαση της ...

read more
Μάθημα κολύμβησης σε σχολείο μουσουλμάνων μαθητριών. Η συμμετοχή αυτών στο αθλητικό μάθημα δεν παραβιάζει την θρησκευτική τους ελευθερία αλλά συμβάλει στην κοινωνική τους ένταξη.

Μάθημα κολύμβησης σε σχολείο μουσουλμάνων μαθητριών. Η συμμετοχή αυτών στο αθλητικό μάθημα δεν παραβιάζει την θρησκευτική τους ελευθερία αλλά συμβάλει στην κοινωνική τους ένταξη.

ΑΠΟΦΑΣΗ Osmanoǧlu και Kocabaş κατά Ελβετίας της 10-1-2017 (αριθμ. προσφ. 29086/12) βλ. εδώ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι προσφεύγοντες είναι Ελβετοί υπήκοοι με Τουρκική ιθαγένεια. Αρνήθηκαν να στείλουν τις κόρες τους σε υποχρεωτικά μαθήματα κολύμβησης, ως μέρος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης τους, για τον λόγο ότι η πίστη τους δεν ...

read more
ECHRCaseLaw

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας, αποδέχεστε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την Πολιτική Cookies.