Η αποτυχία των αρχών στο πεδίο της προστασίας από τη ρύπανση παραβιάζει το σεβασμό της ιδιωτικής ζωής

ΑΠΟΦΑΣΗ Jugheli κ.α. κατά Γεωργίας της 13-07-2017 (αριθ. προσφ. 38342/05) βλ. εδώ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η υπόθεση αφορούσε τη καταγγελία των προσφευγόντων  ότι ένας θερμικός σταθμός ηλεκτρικής ενέργειας, ο οποίος βρίσκονταν σε άμεση γειτνίαση με τα σπίτια τους, επέφερε αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία και στην ευημερία τους.  Τα αιτήματά τους για αποζημίωση ενώπιον όλων των δικαστηρίων της […]

Περισσότερα