Η παρεμπόδιση πρόσβασης των εταιριών στις δικαστικές αρχές είναι αντίθετη με την ΕΣΔΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ Κέντρο για την Ανάπτυξη της Αναλυτικής Ψυχολογίας Ltd κατά της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας της 15-06-2017 (αριθ. προσφ. 29545/10 και 32961/10) βλ. εδώ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η αδυναμία πρόσβασης των επιχειρήσεων στις δικαστικές αρχές παραβιάζει το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη. Το κατώτερο όριο αντικειμένου της αγωγής  για άσκηση αναίρεσης παρεμποδίζει την πρόσβαση σε δικαστήριο. ΔΙΑΤΑΞΗ […]

Περισσότερα