Η έλλειψη κοινοποίησης των διαδικασιών οδηγεί σε αναποτελεσματική δικαιοσύνη

ΑΠΟΦΑΣΗ: Zavodnik κατά Σλοβενίας της 21.05.2015 (αριθ. Προσφ. 53723/13) βλ. εδώ   ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η απόφαση αφορά την έλλειψη κατάλληλης κοινοποίησης των διαδικασιών δήλωσης σε πτώχευση. Το Δικαστήριο εξέτασε, ως θέμα της προσβάσεως στο δικαστήριο, την καταγγελία της προσφεύγουσας σχετικά με την αδυναμία της να συμμετάσχει σε μια ακρόαση στο πλαίσιο της διαδικασίας εκκαθάρισης ή να […]

Περισσότερα