ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ: Η ευθύνη των αεροπορικών εταιρειών και το δικαίωμα στη ζωή των επιβατών

ΑΠΟΦΑΣΗ  R.Š. κατά  Λετονίας της 8.3.2018 (αρ. προσφ. 44154/14) βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Συντριβή αεροπλάνου, τραυματισμός επιβάτη και αδυναμία αποζημίωσής του. «Ανθρώπινο σφάλμα» του αποβιώσαντος πιλότου και έλλειψη ευθύνης του ιδιοκτήτη της εταιρείας. Το Δικαστήριο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το εναγόμενο κράτος δεν υπερέβη το περιθώριο εκτίμησής του και ότι το σύνολο του νομικού συστήματος, το […]

Περισσότερα