Παραγραφή του δικαιώματος αναγνώρισης πατρότητας και δικαίωμα στην οικογενειακή ζωή

ΑΠΟΦΑΣΗ Silva και Mondim Correia κατά Πορτογαλίας της 3/10/2017 (αρ. 72105/14 και 20415/15) βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Δικαστική αναγνώριση πατρότητας τέκνου. Παραγραφή δικαιώματος για αγωγή αναγνώριση πατρότητας εντός 10 ετών από της ενηλικιώσεως. Η απόρριψη της αγωγής λόγω παραγραφής (άσκηση αγωγής μετά την προθεσμία των ...

read more