1°Π – Άρθρο 1

Το δικαίωμα στην ιδιοκτησία των πολιτών μετά την πτώση του κομμουνιστικού καθεστώτος στη Ρουμανία

Το δικαίωμα στην ιδιοκτησία των πολιτών μετά την πτώση του κομμουνιστικού καθεστώτος στη Ρουμανία

ΑΠΟΦΑΣΗ Dickmann και Gion κατά Ρουμανίας της 24-10-2017 (αρ. προσφ. 10346/03 και 10893/04) βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Μηχανισμός αποκατάστασης περιουσιακών στοιχείων μετά την πτώση του κομμουνιστικού καθεστώτος. Αναποτελεσματικότητα διαδικασιών βάσει της νομοθεσίας για αποκατάσταση ή εξασφάλιση αποζημίωσης εκ μέρους νόμιμων ...

read more
Οι παρεμβάσεις του κράτους στο θέμα των συντάξεων, με φόντο τη βιωσιμότητα του συνταξιοδοτικού συστήματος

Οι παρεμβάσεις του κράτους στο θέμα των συντάξεων, με φόντο τη βιωσιμότητα του συνταξιοδοτικού συστήματος

ΑΠΟΦΑΣΗ Fábián κατά Ουγγαρίας της  05/09/2017 (αριθμ. προσφ. 78117/13) βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η αναστολή σύνταξης συνταξιούχου εξαιτίας εργασίας του στο δημόσιο. Δικαιολογητικός λόγος για την αναστολή της σύνταξης για λόγους προστασίας του δημόσιου ταμείου και εξασφάλισης της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας του ουγγρικού ...

read more
Η μείωση των συντάξεων σε καιρό δημοσιονομικής κρίσης δεν παραβιάζει το δικαίωμα προστασίας της περιουσίας

Η μείωση των συντάξεων σε καιρό δημοσιονομικής κρίσης δεν παραβιάζει το δικαίωμα προστασίας της περιουσίας

ΑΠΟΦΑΣΗ Mockienė κατά Λιθουανίας της 27-07-2017 (αριθμ. προσφ. 75916/13) βλ. εδώ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η  προσφεύγουσα ήταν αξιωματικός και λάμβανε σύνταξη μετά τη συνταξιοδότησή της από το Τμήμα Φυλακών τον Ιανουάριο του 2004. Την 1η Ιανουαρίου 2010 τέθηκε σε ισχύ ένας προσωρινός νόμος, ο οποίος περιέκοψε και μείωσε διάφορες ...

read more
Η υποχρέωση του κράτους να συμμορφώνεται με τις δεσμευτικές αποφάσεις και η ασπίδα προστασίας  του ΕΔΔΑ

Η υποχρέωση του κράτους να συμμορφώνεται με τις δεσμευτικές αποφάσεις και η ασπίδα προστασίας του ΕΔΔΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ Panorama Ltd και Miličić κατά Βοσνίας και Ερζεγοβίνης της 25-07-2017 (αριθμ. προσφ. 69997/10 και 74793/11) βλ. εδώ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι προσφεύγοντες στην προκειμένη υπόθεση είναι η Panorama Ltd, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με έδρα την περιφέρεια Brčko, και ο Đuro Miličić, υπήκοος της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης. Η ...

read more
Ο χρόνος εκτίμησης της αποζημίωσης απαλλοτριωμένων εκτάσεων  πρέπει να είναι ο εγγύτερος δυνατός της καταβολής της αποζημίωσης στους δικαιούχους

Ο χρόνος εκτίμησης της αποζημίωσης απαλλοτριωμένων εκτάσεων πρέπει να είναι ο εγγύτερος δυνατός της καταβολής της αποζημίωσης στους δικαιούχους

ΑΠΟΦΑΣΗ Πουλημένος κ.α. κατά Ελλάδας της 20-07-2017 (αρ. προσφ. 41230/12) βλ. εδώ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ Υπολογισμός αξίας απαλλοτριωθέντος ακινήτου. Χρόνος και τρόπος υπολογισμού. Η υπόθεση αφορούσε τον υπολογισμό του οριστικού ποσού αποζημίωσης για την απαλλοτρίωση ενός οικοπέδου, και ιδίως τον καθορισμό της ημερομηνίας που ...

read more
Οι δικαστικές αποφάσεις που μένουν στα χαρτιά  παραβιάζουν πολλαπλώς την ΕΣΔΑ

Οι δικαστικές αποφάσεις που μένουν στα χαρτιά παραβιάζουν πολλαπλώς την ΕΣΔΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ Velkova κατά Βουλγαρίας της 13-07-2017 (αριθ. προσφ. 1849/08) βλ. εδώ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ Μη εκτέλεση δικαστικής απόφασης για εννέα χρόνια. Παραβίαση της δίκαιης δίκης. Κατά την αμετάκλητη δικαστική απόφαση όφειλαν  οι δημοτικές αρχές να επιτρέψουν στην προσφεύγουσα να αγοράσει μέρος εμπορικού κέντρου από τον Δήμο. ...

read more
Η μειωμένη αποζημίωση για παράνομο πλειστηριασμό  ακινήτου δεν είναι συμβατή με την προστασία της ιδιοκτησίας

Η μειωμένη αποζημίωση για παράνομο πλειστηριασμό ακινήτου δεν είναι συμβατή με την προστασία της ιδιοκτησίας

ΑΠΟΦΑΣΗ Šidlauskas κατά Λιθουανίας της 11-07-2017 (αρ. προσφ. 51755/10) βλ. εδώ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ Πλειστηριασμός ακινήτου για οφειλές λογαριασμών κοινής ωφελείας συνολικού ποσού λιγότερου των 1000 ευρώ. Τα εθνικά δικαστήρια δικαίωσαν τον προσφεύγοντα περί παράνομου πλειστηριασμού και του επιδίκασαν περίπου 3000 ευρώ, την ...

read more
Το δικαίωμα της χρησικτησίας έναντι της εκκλησιαστικής περιουσίας υπό το πρίσμα του ΕΔΔΑ

Το δικαίωμα της χρησικτησίας έναντι της εκκλησιαστικής περιουσίας υπό το πρίσμα του ΕΔΔΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ Κοσμάς κ.α. κατά Ελλάδας της 29-06-2017 (αριθ. προσφ. 20086/13) βλ. εδώ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι προσφεύγοντες είναι πέντε Έλληνες υπήκοοι, πατέρας, μητέρα και παιδιά που ζουν στη Σκόπελο. Η υπόθεση αφορούσε τα προνόμια που απολαμβάνουν τα μοναστήρια στην Ελλάδα σχετικά με ακίνητη περιουσία, της οποίας διεκδικούσαν τη ...

read more
Η μη εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων υπέρ απολυμένων εργαζόμενων παραβιάζει τη δίκαιη δίκη και τον σεβασμό της περιουσίας τους.

Η μη εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων υπέρ απολυμένων εργαζόμενων παραβιάζει τη δίκαιη δίκη και τον σεβασμό της περιουσίας τους.

ΑΠΟΦΑΣΗ Krndija κ.α. κατά Σερβίας της 27-06-2017 (αρ. προσφ.30723/09, 9370/13, 32658/12 και 2632/09) βλ. εδώ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η μη εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων υπερ εργαζομένων που αφορούν επαναπρόσληψη ή αποζημίωση συνιστά παραβίαση της δίκαιης δίκης και του δικαιώματος σεβασμού της περιουσίας τους. Το κράτος ευθύνεται ...

read more
Οι παραλείψεις του κράτους για την εφαρμογή δικαστικών αποφάσεων επιφέρουν πολλαπλές παραβιάσεις της ΕΣΔΑ

Οι παραλείψεις του κράτους για την εφαρμογή δικαστικών αποφάσεων επιφέρουν πολλαπλές παραβιάσεις της ΕΣΔΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ Bigashev κατά Ρωσίας 27-06-2017 (αριθ. προσφ. 71444/13) βλ. εδώ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ Μη εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων. Ο προσφεύγων κατήγγειλε ότι οι εργασίες που διενεργήθηκαν σε ένα δημόσιο δρόμο κοντά στο σπίτι του είχαν ως αποτέλεσμα η ιδιοκτησία του να πλημμυρίσει αρκετές φορές- και ότι οι τοπικές αρχές δεν ...

read more
ECHRCaseLaw

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας, αποδέχεστε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την Πολιτική Cookies.