Περιουσία

ιδιοκτησία

Τα γραφειοκρατικά βάσανα ιδιοκτήτη αυτοκινήτου που από λάθος των αρχών είχε καταχωρηθεί ο κινητήρας του αυτοκινήτου του ως κλεμμένος και η λύση του Στρασβούργου

ΑΠΟΦΑΣΗ Arutyunov κατά Ρωσίας της 18.12.2018 (αριθ. προσφ. 5552/06) βλ. εδώ   ΠΕΡΙΛΗΨΗ Δικαίωμα στην ειρηνική απόλαυση στην περιουσία. Ο προσφεύγων είχε αγοράσει ένα αυτοκίνητο το 1998 χωρίς να δημιουργηθεί το παραμικρό πρόβλημα. Όταν αποφάσισε να το μεταβιβάσει το 2003 το Υπουργείο Συγκοινωνιών της Ρωσίας αρνήθηκε να καταχωρήσει την μεταβίβαση γιατί το αυτοκίνητό του εμφανιζόταν […]

Περισσότερα
περιουσία

Νομική υποχρέωση του διευθύνοντα συμβούλου και μετόχου σε καταβολή οφειλών της εταιρίας. Μη παραβίαση του δικαιώματος προστασίας της περιουσίας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΥΡΕΙΑΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ) Lekić κατά Σλοβενίας της 11.12.2018 (αριθμ. προσφ.36480/07) βλ. εδώ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εταιρεία υπό πτώχευση. Εκ των υστέρων ευθύνη των διευθυνόντων συμβούλων της για τα χρέη της. Εφαρμογή νέας νομοθεσίας που θεσπίστηκε το 1999, η οποία έδινε την εξουσία στα δικαστήρια να διαγράφουν τις εταιρείες χωρίς να χρειαστεί αυτές να λυθούν. Υποχρέωση […]

Περισσότερα

Οι Έλληνες μουσουλμάνοι θα πρέπει να εφαρμόζουν τη Σαρία εάν το επιθυμούν και όχι υποχρεωτικά. Καταδίκη της Ελλάδας από το Στρασβούργο λόγω μη δυνατότητας εφαρμογής από τους μουσουλμάνους του ελληνικού αστικού κώδικα

ΑΠΟΦΑΣΗ Molla Sali κατά Ελλάδας του Τμήματος Ευρείας Σύνθεσης της 19.12.2018 (αρ. προσφ. 20452/14) βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Δημόσια διαθήκη Έλληνα Μουσουλμάνου, συνταγμένη σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα, με την οποία η σύζυγός του κληρονομούσε όλη την περιουσία. Εφαρμογή του ισλαμικού θρησκευτικού νόμου (Σαρία) από τα ελληνικά δικαστήρια αντίθετα με τη βούληση του διαθέτη με αποτέλεσμα […]

Περισσότερα
property

Η μη εκτέλεση δικαστικής απόφασης που αφορά ιδιοκτησία, παραβιάζει τόσο τη δίκαιη δίκη όσο και το δικαίωμα στην ιδιοκτησία

ΑΠΟΦΑΣΗ Casa di Cura Valle Fiorita S.r.l. κατά Ιταλίας της 13.12.2018 (αριθμ. προσφ. 67944/13) βλ. εδώ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ Κατάληψη κτιρίου 8000 τ.μ. εταιρίας από ομάδα 100 ατόμων, οι οποίοι είχαν εγκατασταθεί στην ιδιοκτησία της προσφεύγουσας εταιρίας. Μετά από αλλεπάλληλες μηνύσεις που δεν είχαν αποτέλεσμα, η ιδιοκτήτρια εταιρία κατάφερε και εκδόθηκε δικαστική απόφαση για έξωση των καταληψιών.  […]

Περισσότερα
ιδιοκτησία

Το Στρασβούργο διαφοροποιείται στη προστασία της κατοικίας του μισθωτή. Παρέχεται μεγαλύτερη προστασία όταν ιδιοκτήτης είναι το κράτος και μικρότερη όταν είναι ιδιώτης

ΑΠΟΦΑΣΗ F.J.M. κατά Ηνωμένου Βασιλείου της 29.11.2018 (αριθμ. προσφ. 76202/16) βλ. εδώ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ρύθμιση μίσθωσης κατοικίας. Η προσφεύγουσα μίσθωσε την κατοικία της από τους γονείς της που είχαν αγοράσει το μισθωθέν διαμέρισμα  από εταιρία που τους χορήγησε στεγαστικό δάνειο. Οι ιδιοκτήτες δεν κατέβαλαν το δάνειο, απώλεσαν την κατοικία και ο ενυπόθηκος δανειστής στη συνέχεια ζήτησε […]

Περισσότερα

Η δυσλειτουργία των κρατικών οργάνων που εμποδίζει να καταβληθούν νόμιμες αποζημιώσεις στους πολίτες παραβιάζει το δικαίωμα στην ειρηνική απόλαυση της περιουσίας τους

ΑΠΟΦΑΣΗ Arzhiyeva και Tsadayev κατά Ρωσίας της 13.11.2018 (αρ. προσφ. 66590/10 και 3773/11) βλ. εδώ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αποζημιώσεις για τις καταστροφές περιουσίας των προσφευγόντων που προκλήθηκαν κατά τις εχθροπραξίες στην Τσετσενία. Μη ικανοποίηση αιτημάτων για αποζημίωση εξαιτίας ολιγωρίας των κρατικών αρχών. Δεν λειτουργούσε η τεχνική Επιτροπή καταγραφής των ζημιών ώστε να εναχθούν  οι προσφεύγοντες σε επίσημη […]

Περισσότερα
ιδιοκτησία

Η κατάσχεση ολόκληρου του μη δηλωθέντος ποσού από το τελωνείο και η επιβολή επί πλέον προστίμου έχουν τιμωρητικό χαρακτήρα και παραβιάζουν την αρχή της αναλογικότητας.

ΑΠΟΦΑΣΗ Togrul κατά Βουλγαρίας της 15.11.2018 (αρ.  προσφ. 20611/10) βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Δικαίωμα στην περιουσία. Μη δήλωση ποσού 199.400 ευρώ στις τελωνειακές αρχές της Βουλγαρίας. Δέσμευση του συνολικού ποσού, επιβολή προστίμου και επιπλέον κατάσχεση ποσού 9.100 ευρώ. Η νομιμοποίηση του ποσού δεν αμφισβητήθηκε και ο προσφεύγων τιμωρήθηκε μόνο για μη συμμόρφωση με απαίτηση της τελωνειακής […]

Περισσότερα
απαλλοτρίωση

Η υποχρέωση του ιδιοκτήτη του προς απαλλοτρίωση ακινήτου να καταβάλλει μέρος του κόστους νομικής εκπροσώπησης του αντιδίκου κράτους, του προκάλεσε υπερβολικό βάρος και παραβίασε το δικαίωμά του στην ειρηνική απόλαυση της περιουσίας του.

ΑΠΟΦΑΣΗ Musa Tarhan κατά Τουρκίας της 23.10.2018 (αριθ. προσφ.12055/17) βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Απαλλοτρίωση οικοπέδου και καθορισμός τιμής αποζημίωσης από τα Δικαστήρια. Καταγγελία του προσφεύγοντος ότι δεν είχε λάβει αποζημίωση που να αντικατοπτρίζει την αξία της περιουσίας του καθώς του είχε ζητηθεί να  καταβάλει μέρος του  κόστους της νομικής εκπροσώπησης των διοικητικών αρχών.  Το ΕΔΔΑ  έκρινε […]

Περισσότερα
ιδιοκτησία

Ιδιοκτήτες κατά ενοικιαστών για χαμηλά ενοίκια. Το Στρασβούργο δικαιώνει τους ιδιοκτήτες για παραβίαση του σεβασμού της περιουσίας τους.

ΑΠΟΦΑΣΗ Bradshaw κ.α. κατά Μάλτας της 23.10.2018 (αριθ. προσφ. 37121/15) βλ. εδώ   ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ιδιοκτήτες κατά ενοικιαστών. Δικαίωμα στην περιουσία. Μακροχρόνια μίσθωση πολυώροφου ακινήτου σε σύλλογο που εξυπηρετούσε μουσικά συγκροτήματα . Το μίσθωμα ανήρχετο μόνον σε 1,25% της μισθωτικής αξίας της ελεύθερης αγοράς μέχρι το 2014. Η δυσαναλογία ήταν σαφής και ξεκάθαρη. Μετά το 2014 η […]

Περισσότερα
έρευνα

Η κλοπή τμημάτων ελικοπτέρου που έχει τεθεί προς φύλαξη από τις αρχές κατόπιν αστυνομικής έρευνας, παραβιάζει το δικαίωμα ιδιοκτησίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ Barkanov κατά Ρωσίας της 16.10.2018 (αρ. προσφ. 45825/11) βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Κρατικοί περιορισμοί στην χρήση ιδιωτικού ελικοπτέρου. Οι αρχές κατάσχεσαν το ελικόπτερο του προσφεύγοντος, τα πρωτότυπα πιστοποιητικά πλοήγησης και την άδεια του ελικοπτέρου, επειδή ήταν ύποπτος για παράνομες αγοραπωλησίες ελικοπτέρων. Καταγγελία για κλοπή ολόκληρων τμημάτων από το ελικόπτερο κατά τη διάρκεια της φύλαξής του […]

Περισσότερα
ECHRCaseLaw

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας, αποδέχεστε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την Πολιτική Cookies.

Privacy Settings saved!
Ρυθμίσεις Απορρήτου

Όταν επισκέπτεστε μία ιστοσελίδα, μπορεί να λάβει κάποιες βασικές πληροφορίες από τον browser σας, κατά βάση υπό τη μορφή cookies. Εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε τη συγκατάθεσή σας σε όλα αυτά.

These cookies allow us to count visits and traffic sources, so we can measure and improve the performance of our site.

We track anonymized user information to improve our website.
  • _ga
  • _gid
  • _gat

Απορρίψη όλων των υπηρεσιών
Δέχομαι όλες τις υπηρεσίες