Περιουσία

απαλλοτρίωση

Η μη καταβολή αποζημίωσης σε απαλλοτρίωση που συνετελέσθη περισσότερα από 50 χρόνια, παραβίασε το δικαίωμα στην ιδιοκτησία.

ΑΠΟΦΑΣΗ Gauci κ.α. κατά Μάλτας της 08.10.2019  (αριθ. προσφ. 57752/16) βλ. εδώ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ Απαλλοτρίωση, δημόσιο συμφέρον και μη καταβληθείσα αποζημίωση. Οι προσφεύγοντες στερήθηκαν τη χρήση της γης τους λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης. Η γη τους αποδόθηκε σε ιδιώτη αλλά για χρήση δημοσίου συμφέροντος. Αν και αναγνωρίστηκαν ως δικαιούχοι αποζημίωσης από τα εγχώρια δικαστήρια, δεν καταβλήθηκε ολόκληρο […]

Περισσότερα
περιουσία

Η μη καταβολή πλήρους αποζημίωσης για τη συνολική ζημιά που υπέστη ο ιδιοκτήτης σε περίπτωση απαλλοτρίωσης ακινήτου, παραβιάζει το δικαίωμα στην ιδιοκτησία.

ΑΠΟΦΑΣΗ Μουστακίδης κατά Ελλάδας της 3-10-2019 (αρ. προσφυγ. 58999/13) βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Απαλλοτρίωση, ποσοστό αποζημίωσης και αρμοδιότητα Δικαστηρίων. Ο προσφεύγων στερήθηκε την χρήση τμήματος της ιδιοκτησίας του λόγω απαλλοτρίωσης, στην οποία ιδιοκτησία στεγάζονταν η επιχείρηση του. Αποζημιώθηκε για την αξία της γης που στερήθηκε και για την απομείωση της αξίας του εναπομείναντος τμήματος. Προσέφυγε στα […]

Περισσότερα
απαλλοτρίωση

Το κράτος πρέπει να προβεί σε άμεση αποκατάσταση της περιουσιακής βλάβης των κατοίκων της Βοσνίας Ερζεγοβίνης που κατά την διάρκεια του πολέμου, εκδιώχθηκαν από τον τόπο τους.

ΑΠΟΦΑΣΗ Orlović και Λοιποί κατά της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης της 1/10/2019 (αριθ. Προσφυ. 16332/18) βλ. εδώ   ΠΕΡΙΛΗΨΗ Πρόσφυγες, στέρηση της ιδιοκτησίας τους, εφαρμογή της συνθήκης ειρήνης. Οι προσφεύγοντες κατάγονται από την Βοσνία Ερζεγοβίνη. Κατά την διάρκεια του πολέμου, εκδιώχθηκαν από τον τόπο τους και στερήθηκαν την περιουσία τους. Μετά την υπογραφή της συνθήκης Ειρήνης και […]

Περισσότερα
δικηγόρος

Η ακύρωση απόφασης που έκανε δεκτή αγωγή αποζημίωσης της προσφεύγουσας εταιρείας, δεν παραβίασε τη δίκαιη δίκη και το δικαίωμα στην περιουσία, γιατί ζημίωνε τρίτο μέρος που δεν ήταν διάδικος .

ΑΠΟΦΑΣΗ Agro Frigo OOD κατά Βουλγαρίας της 05.09.2019 (αρ. προσφ. 39814/12)  βλ. εδώ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ Επανάληψη διαδικασίας και ακύρωση απόφασης που αφορούσε τρίτο που δεν συμμετείχε ως διάδικος. Προστασία των δικαιωμάτων  τρίτων. Η προσφεύγουσα εταιρεία υπέβαλε αίτημα για γεωργική επιχορήγηση από πρόγραμμα της  Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Η αίτηση της απορρίφθηκε και όταν έγινε δεκτή μετά από ένσταση […]

Περισσότερα
Θρησκευτική Ελευθερία

H παράλειψη έκδοσης απόφασης του δημοτικού συμβουλίου για να δοθεί άδεια σε κοινότητα μαρτύρων του Ιεχωβά ανακατασκευής κτιρίου προοριζόμενο για χώρο λατρείας παραβίασε τη θρησκευτική τους ελευθερία.

ΑΠΟΦΑΣΗ Θρησκευτική κοινότητα των Μαρτύρων του Ιεχωβά της περιοχής Ternivsky του Kryvyi Rih κατά Ουκρανίας  της 03.09.2019 (αρ. προσφ.  21477/10) βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Άδεια σε κοινότητα μαρτύρων του Ιεχωβά για να ανακατασκευάσουν τον χώρο της λατρείας τους. Παράλειψη νόμιμης οφειλόμενης ενέργειας από το δημοτικό συμβούλιο. Η προσφεύγουσα κοινότητα των μαρτύρων του Ιεχωβά προσέφυγε στα εγχώρια […]

Περισσότερα

Οι αποζημιώσεις που επιδικάζουν τα εθνικά δικαστήρια πρέπει να αποκαθιστούν το θύμα στη θέση που βρισκόταν πριν παραβιαστεί το δικαίωμά του.

ΑΠΟΦΑΣΗ Portanier κατά Μάλτας της 27.08.2019 (αρ. προσφ. 55747/16) βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εφαρμογή ενοικιοστασίου. Επαναφορά του θύματος παραβίασης δικαιώματος στην προτέρα κατάσταση. Προσφυγή σχετικά με την εγχώρια ένδικη προστασία σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας. Τα εθνικά δικαστήρια ναι μεν δέχτηκαν ότι το δικαίωμα ιδιοκτησίας του προσφεύγοντος ως εκμισθωτή ακινήτου είχε παραβιαστεί, ωστόσο του επιδίκασαν […]

Περισσότερα
περιουσία

Τυχερά παίγνια. Η αιφνιδιαστική ανάκληση αδειών λειτουργίας καταστημάτων τυχερών παιχνιδιών, χωρίς αποζημίωση και προειδοποίηση και χωρίς να δικαιολογείται από λόγους δημοσίου συμφέροντος, παραβίασε το δικαίωμα στην περιουσία.

ΑΠΟΦΑΣΗ Svit Rozvag, Tov κ.α. κατά Ουκρανίας της 27.06.2019 (αρ. προσφ. 13290/11, 62600/12 και 49432/16) βλ. εδώ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ Προστασία περιουσίας από αυθαίρετες κρατικές παρεμβάσεις. Αυθαίρετο και αιφνιδιαστικό κλείσιμο καταστημάτων τυχερών παιγνίων. Οι προσφεύγουσες εταιρείες  διατηρούσαν καταστήματα διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών. Με αφορμή ένα άτυχο συμβάν που συνέβη σε ένα κατάστημα, απαγορεύτηκε με νομοθετική ρύθμιση η άσκηση […]

Περισσότερα

Δικαστήριο αγόρασε το δικαστικό μέγαρο που στεγαζόταν από εναγομένη εταιρεία ενώ δίκαζε υπόθεσή της! Έλλειψη δικαστικής αμεροληψίας

ΑΠΟΦΑΣΗ Cosmos Maritime Trading και Shipping Agency κατά Ουκρανίας της 27.06.2019 (αρ. προσφ. 53427/09) βλ. εδώ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σε δίκη μεταξύ ενάγουσας και εναγομένης εταιρείας η εναγομένη μεταβίβασε το δικαστικό μέγαρο ιδιοκτησίας της στα δικαστήρια που δίκαζαν την υπόθεση. Έλλειψη αμεροληψίας δικαστηρίων. Η προσφεύγουσα ναυτιλιακή εταιρεία, προσέφυγε στα Ουκρανικά δικαστήρια προκειμένου να αναγνωριστεί μεγάλη χρηματική απαίτηση […]

Περισσότερα
απαλλοτρίωση

Αλιεία σε Λιμνοθάλασσα από αλιευτική εταιρεία που είχε κατοχυρωμένα εμπράγματα δικαιώματα. Η αυθαίρετη κρατική παρέμβαση και αποβολή της χωρίς καταβολή αποζημίωσης παραβίασε το δικαίωμα στην ιδιοκτησία

ΑΠΟΦΑΣΗ Zappa S.A.S. κατά Ιταλίας της 04.07.2019 (αριθ. προσφ. 43842/11) βλ. εδώ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ιδιοκτησία σε τμήμα λιμνοθάλασσας. Ύπαρξη τίτλων επι σωρεία ετών. Αμφισβήτηση ιδιοκτησίας από το  κράτος μετά από 18 χρόνια. Η προσφεύγουσα εταιρεία είχε κατοχυρώσει το ιδιοκτησιακό της δικαίωμα σε «οικόπεδα αλιείας» σε λιμνοθάλασσα επαρχίας της  Βενετίας επί σειρά ετών, όταν μετά από περίπου […]

Περισσότερα
περιουσία

Η δήμευση ολόκληρου του μη δηλωθέντος ποσού επιβάτη που παρέλειψε να το δηλώσει παραβίασε το δικαίωμα στην περιουσία

ΑΠΟΦΑΣΗ Sadocha κατά Ουκρανίας της 11.07.2019 (αριθ. προσφ. 77508/11) βλ. εδώ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ Δήμευση ολόκληρου του ποσού συναλλάγματος, που προέρχονταν από νόμιμη αιτία, του ταξιδιώτη προσφεύγοντα από το εγχώριο τελωνείο ως ποινή μη δηλώσεώς του. Ο προσφεύγων, Τσέχος υπήκοος, ταξίδευε από την Ουκρανία στην Πολωνία και στον έλεγχο αποσκευών ανευρέθηκε και κατασχέθηκε συνάλλαγμα ύψους 31.000  ευρώ […]

Περισσότερα
ECHRCaseLaw

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας, αποδέχεστε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την Πολιτική Cookies.

Privacy Settings saved!
Ρυθμίσεις Απορρήτου

Όταν επισκέπτεστε μία ιστοσελίδα, μπορεί να λάβει κάποιες βασικές πληροφορίες από τον browser σας, κατά βάση υπό τη μορφή cookies. Εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε τη συγκατάθεσή σας σε όλα αυτά.

These cookies allow us to count visits and traffic sources, so we can measure and improve the performance of our site.

We track anonymized user information to improve our website.
  • _ga
  • _gid
  • _gat

Απορρίψη όλων των υπηρεσιών
Δέχομαι όλες τις υπηρεσίες