Περιουσία

περιουσία

Τυχερά παίγνια. Η αιφνιδιαστική ανάκληση αδειών λειτουργίας καταστημάτων τυχερών παιχνιδιών, χωρίς αποζημίωση και προειδοποίηση και χωρίς να δικαιολογείται από λόγους δημοσίου συμφέροντος, παραβίασε το δικαίωμα στην περιουσία.

ΑΠΟΦΑΣΗ Svit Rozvag, Tov κ.α. κατά Ουκρανίας της 27.06.2019 (αρ. προσφ. 13290/11, 62600/12 και 49432/16) βλ. εδώ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ Προστασία περιουσίας από αυθαίρετες κρατικές παρεμβάσεις. Αυθαίρετο και αιφνιδιαστικό κλείσιμο καταστημάτων τυχερών παιγνίων. Οι προσφεύγουσες εταιρείες  διατηρούσαν καταστήματα διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών. Με αφορμή ένα άτυχο συμβάν που συνέβη σε ένα κατάστημα, απαγορεύτηκε με νομοθετική ρύθμιση η άσκηση […]

Περισσότερα

Δικαστήριο αγόρασε το δικαστικό μέγαρο που στεγαζόταν από εναγομένη εταιρεία ενώ δίκαζε υπόθεσή της! Έλλειψη δικαστικής αμεροληψίας

ΑΠΟΦΑΣΗ Cosmos Maritime Trading και Shipping Agency κατά Ουκρανίας της 27.06.2019 (αρ. προσφ. 53427/09) βλ. εδώ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σε δίκη μεταξύ ενάγουσας και εναγομένης εταιρείας η εναγομένη μεταβίβασε το δικαστικό μέγαρο ιδιοκτησίας της στα δικαστήρια που δίκαζαν την υπόθεση. Έλλειψη αμεροληψίας δικαστηρίων. Η προσφεύγουσα ναυτιλιακή εταιρεία, προσέφυγε στα Ουκρανικά δικαστήρια προκειμένου να αναγνωριστεί μεγάλη χρηματική απαίτηση […]

Περισσότερα
απαλλοτρίωση

Αλιεία σε Λιμνοθάλασσα από αλιευτική εταιρεία που είχε κατοχυρωμένα εμπράγματα δικαιώματα. Η αυθαίρετη κρατική παρέμβαση και αποβολή της χωρίς καταβολή αποζημίωσης παραβίασε το δικαίωμα στην ιδιοκτησία

ΑΠΟΦΑΣΗ Zappa S.A.S. κατά Ιταλίας της 04.07.2019 (αριθ. προσφ. 43842/11) βλ. εδώ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ιδιοκτησία σε τμήμα λιμνοθάλασσας. Ύπαρξη τίτλων επι σωρεία ετών. Αμφισβήτηση ιδιοκτησίας από το  κράτος μετά από 18 χρόνια. Η προσφεύγουσα εταιρεία είχε κατοχυρώσει το ιδιοκτησιακό της δικαίωμα σε «οικόπεδα αλιείας» σε λιμνοθάλασσα επαρχίας της  Βενετίας επί σειρά ετών, όταν μετά από περίπου […]

Περισσότερα
περιουσία

Η δήμευση ολόκληρου του μη δηλωθέντος ποσού επιβάτη που παρέλειψε να το δηλώσει παραβίασε το δικαίωμα στην περιουσία

ΑΠΟΦΑΣΗ Sadocha κατά Ουκρανίας της 11.07.2019 (αριθ. προσφ. 77508/11) βλ. εδώ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ Δήμευση ολόκληρου του ποσού συναλλάγματος, που προέρχονταν από νόμιμη αιτία, του ταξιδιώτη προσφεύγοντα από το εγχώριο τελωνείο ως ποινή μη δηλώσεώς του. Ο προσφεύγων, Τσέχος υπήκοος, ταξίδευε από την Ουκρανία στην Πολωνία και στον έλεγχο αποσκευών ανευρέθηκε και κατασχέθηκε συνάλλαγμα ύψους 31.000  ευρώ […]

Περισσότερα

Η ανεκτέλεστη διοικητική απόφαση για κατεδάφιση επικίνδυνων μερών κτιρίου παραβίασε το δικαίωμα ιδιοκτησίας του όμορου κινδυνεύοντος ιδιοκτήτη

ΑΠΟΦΑΣΗ  Χατζηγιαννάκου κατά Ελλάδας της 18.07.2019 (αρ. προσφ.58774/12) Βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Μη εκτέλεση  απόφασης που αφορούσε κατεδάφιση επικίνδυνων τμημάτων κτιρίου στην Αθήνα λόγω  μη συμμόρφωσης με  κανονισμό αντισεισμικής προστασίας. Η προσφεύγουσα διέμενε σε διπλανό  κτίριο και ισχυρίστηκε ότι το σπίτι της κινδύνευε να καταρρεύσει λόγω του διπλανού επικίνδυνου κτιρίου που δεν τηρούσε τους κανονισμούς αντισεισμικής […]

Περισσότερα

Ακίνητο που κατείχε η προσφεύγουσα για πάνω από 20 χρόνια. Η απαλλοτρίωσή του χωρίς αποζημίωση εξαιτίας μη νόμιμου τίτλου παραβίασε το δικαίωμα στην ιδιοκτησία

ΑΠΟΦΑΣΗ Svitlana Ilchenko κατά Ουκρανίας της 04.07.2019  (αρ. προσφ.  47166/09) βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Απαλλοτρίωση για ανέγερση πολυτελών κατοικιών έκτασης που είχε η προσφεύγουσα στην κατοχή της για περισσότερα από 20 χρόνια. Μη καταβολή αποζημίωσης. Η προσφεύγουσα κατείχε μία έκταση πάνω από είκοσι χρόνια, την οποία χρησιμοποιούσε ως γκαράζ. Λόγω εμπορικής ανάπτυξης της περιοχής, αποβλήθηκε από […]

Περισσότερα
περιουσία

Η μη νόμιμη ανάκληση επαγγελματικής άδειας συνιστά παραβίαση του δικαιώματος στην περιουσία

ΑΠΟΦΑΣΗ Rola κατά Σλοβενίας της 04.06.2019 (αριθ. 12096/14) βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ανάκληση αδείας και στέρηση επαγγέλματος. Καταγγελία εκκαθαριστή ότι ανακλήθηκε η άδειά του να ενεργεί στο πλαίσιο διαδικασίας πτώχευσης μετά την καταδίκη του για βίαιη συμπεριφορά. Η ανάκληση είχε ανέλθει σε παρέμβαση στην ειρηνική απόλαυση της περιουσίας του, επειδή δεν είχε πλέον το δικαίωμα να […]

Περισσότερα
απαλλοτρίωση

Η άνευ αδείας κατεδάφιση κτιρίου, ιδιωτικής ιδιοκτησίας από τις κρατικές αρχές και η εν συνεχεία αναγκαστική απαλλοτρίωση, χωρίς την καταβολή προηγούμενης αποζημίωσης, παραβίασε το δικαίωμα προστασίας της ιδιοκτησίας των προσφευγόντων.

ΑΠΟΦΑΣΗ Zammit και Vassallo κατά Μάλτας της 28.05.2019 (αριθ. προσφ. 43675/16) βλ. εδώ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ Κατεδάφιση κτιρίου παράνομη. Απαλλοτρίωση. Μη καταβολή προσήκουσας αποζημίωσης. Στέρηση δικαιωμάτων χρήσης και κάρπωσης ιδιοκτησίας, και αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου. Οι προσφεύγοντες, στερήθηκαν την ιδιοκτησία τους επί κτιρίου, το οποίο αρχικά κατεδαφίστηκε παράνομα από τις αρμόδιες αρχές και στη συνέχεια το ακίνητο αποδόθηκε […]

Περισσότερα
δικηγόρος

Άρνηση χορήγησης επιδόματος. Η στέρηση του δικαιώματος ακρόασης των διαδίκων παραβίασε το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη

ΑΠΟΦΑΣΗ Elisei-Uzun και Andonie κατά Ρουμανίας της 23.04.2019 (αριθ. 42447/10) βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Διακριτική μεταχείριση μεταξύ υπαλλήλων. Άρνηση χορήγησης επιδόματος σε συγκεκριμένους υπαλλήλους του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Μη δυνατότητα συμμετοχής των προσφευγόντων στην ακροαματική διαδικασία ενώπιον  Εφετείου στη συζήτηση ενδίκου μέσου κατά της απόφασης χορήγησης επιδομάτων. Κατάργηση επιδομάτων λόγω συνταγματικών νομοθετικών αλλαγών.  Το ΕΔΔΑ έκρινε ότι […]

Περισσότερα
οικογένεια

Η δυσμενής μεταχείριση στο κληρονομικό δικαίωμα παιδιού που γεννήθηκε εκτός γάμου σε σχέση με τα παιδιά εντός γάμου συνιστά απαγορευτική διάκριση και παραβιάζει και το δικαίωμα στην περιουσία

ΑΠΟΦΑΣΗ Quilichini κατά Γαλλίας της 14.03.2019 (αριθ. 38299/15) βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τέκνο εκτός γάμου και κληρονομικά δικαιώματα. Διακριτική μεταχείριση σε βάρος της προσφεύγουσας ως παιδί εκτός γάμου σε σχέση με τα παιδιά εντός γάμου. Το κληρονομικό μερίδιο καθενός από τα παιδιά εντός γάμου καθορίστηκε σε ποσοστό 5/12, ενώ της προσφεύγουσας, η οποία γεννήθηκε εκτός γάμου […]

Περισσότερα
ECHRCaseLaw

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας, αποδέχεστε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την Πολιτική Cookies.

Privacy Settings saved!
Ρυθμίσεις Απορρήτου

Όταν επισκέπτεστε μία ιστοσελίδα, μπορεί να λάβει κάποιες βασικές πληροφορίες από τον browser σας, κατά βάση υπό τη μορφή cookies. Εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε τη συγκατάθεσή σας σε όλα αυτά.

These cookies allow us to count visits and traffic sources, so we can measure and improve the performance of our site.

We track anonymized user information to improve our website.
  • _ga
  • _gid
  • _gat

Απορρίψη όλων των υπηρεσιών
Δέχομαι όλες τις υπηρεσίες