Η αμεροληψία του δικαστή και η… τρωθείσα τιμή της δίκαιης δίκης

ΑΠΟΦΑΣΗ:  Mitrinovski κατά Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας της 30.04.2015 (αριθ. προσφ. 6899/12) βλ. εδώ   ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ο Πρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου κίνησε την πειθαρχική διαδικασία απόλυσης κατά δικαστή και ο ίδιος συμμετέχει στο όργανο που εξέδωσε την απόφαση. Έτσι το Δικαστικό όργανο που αποφάσισε την απόλυση δικαστή στερείται αμεροληψίας, καθιστώντας τη διαδικασία μη δίκαιη. […]

Περισσότερα