κρατούμενοι

Θρησκευτική Ελευθερία

Κρατούμενος δεν λάμβανε γεύματα συμβατά με τη θρησκεία του. Δεν απαιτείται γραπτή απόδειξη για αλλαγή θρησκεύματος. Παραβίαση του δικαιώματος στη θρησκευτική ελευθερία

ΑΠΟΦΑΣΗ
Saran κατά Ρουμανίας της 10.11.2020 (αριθ. προσφ. 65993/16)
Θρησκευτική ελευθερία και συμβατή διατροφή σε φυλακές. Μη παροχή σε κρατούμενο γευμάτων συμβατών με τις αρχές του Ισλάμ.
Ο προσφεύγων κρατήθηκε σε πέντε ρουμανικές φυλακές, μεταξύ 2016 και 2018. Παραπονέθηκε ότι δεν είχε λάβει γεύματα που επέτρεπε η θρησκεία του Ισλάμ σε δύο από αυτές και απαιτούνταν να παρουσιάσει γραπτές αποδείξεις προσχώρησής στην εν λόγω θρησκεία, αν και είχε δηλώσει ότι ήταν μουσουλμάνος όταν εισήχθη στη φυλακή και τα αρχεία της φυλακής επιβεβαίωναν αυτό το γεγονός.

Περισσότερα
φυλακές

Κρατούμενος αποζημιώθηκε με 500 ευρώ για συνθήκες κράτησης στο κελί του και τον υποχρέωσαν να πληρώσει 773 ευρώ για την πραγματογνωμοσύνη που έγινε για τις συνθήκες κράτησης! Παραβίαση της ΕΣΔΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ
Barbotin κατά Γαλλίας της 19.11.2020 (αριθ. προσφ. 25338/16)
Ανεπαρκής αποζημίωση μόλις 500 ευρώ από τα εγχώρια δικαστήρια σε κρατούμενο για τις συνθήκες κράτησής του. Αναποτελεσματικότητα ενδίκου μέσου και εξευτελιστική μεταχείριση.
Ο προσφεύγων άσκησε αγωγή αποζημίωσης για τις συνθήκες κράτησής του και ζήτησε να διεξαχθεί πραγματογνωμοσύνη γι΄αυτές.
Το εγχώριο δικαστήριο επιδίκασε στον προσφεύγοντα ποσό 500,00 ευρώ ως αποζημίωση για την ηθική βλάβη που είχε υποστεί από τις απαράδεκτες συνθήκες κράτησης. Το εθνικό δικαστήριο  επίσης  επιδικάσει στον προσφεύγοντα να πληρώσει ο ίδιος την αμοιβή του πραγματογνώμονα, που έκανε πραγματογνωμοσύνη για τις συνθήκες κράτησης που ανερχόταν σε 773,57 ευρώ, με την αιτιολογία ότι η πραγματογνωμοσύνη η οποία διετάχθη πρωτοδίκως είχε ακυρωθεί στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο.

Περισσότερα

Σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα οι συνθήκες υγιεινής και κράτησης των φυλακών Γενεύης. 3,39m² ο ατομικός χώρος στο κελί. Μη διαπίστωση εξευτελιστικής μεταχείρισης

ΑΠΟΦΑΣΗ
Bardali κατά Ελβετίας της 24.11.2020 (αριθ. προσφ. 31623/17)
Συνθήκες κράτησης σε φυλακή της Γενεύης. Κελί μικρότερο των 4 μ2. Ικανοποιητικές συνθήκες υγιεινής και διαβίωσης.
Το Δικαστήριο ανέφερε ότι η έλλειψη προσωπικού χώρου για τον προσφεύγοντα στη φυλακή δεν μπορεί από μόνη της να θεμελιώνει παράβαση του άρθρου 3 της ΕΣΔΑ. Πράγματι, ο διαθέσιμος χώρος ήταν μικρότερος από το ελάχιστο των 4m² που καθιερώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρόληψη των βασανιστηρίων και της απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης (CPT), ωστόσο έπρεπε να εξεταστεί μαζί με τις λοιπές ουσιαστικές  συνθήκες κράτησης του προσφεύγοντος προκειμένου να καθοριστεί εάν υπήρξε ή όχι παραβίαση του άρθρου 3.

Περισσότερα

Η μη νομοθετική πρόβλεψη για επιδίκαση αποζημίωσης για ηθική βλάβη για παράνομη κράτηση παραβίασε το δικαίωμα επανόρθωσης του άρθρου 5§5 της ΕΣΔΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ Norik Poghosyan κατά Αρμενίας 22.10.2020 (αρ. προσφ.  63106/12) Έλλειψη νομοθεσίας για χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη λόγω παράνομης κράτησης. Δικαίωμα επανόρθωσης. Ο προσφεύγων καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 3 ετών για κατοχή ναρκωτικών την οποία εξέτισε κανονικά. Το δευτεροβάθμιο δικαστήριο ακύρωσε την καταδικαστική απόφαση και έκρινε παράνομη την κράτηση του.

Περισσότερα
εξευτελιστική μεταχείριση

Σωματικές έρευνες κρατουμένου στον πρωκτό συνιστούν εξευτελιστική μεταχείριση. Παραβίαση και άρθρου 13 για μη χορήγηση νομικής βοήθειας για άσκηση αγωγής αποζημίωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ
Roth κατά Γερμανίας της 22.10.2020 (αρ. προσφ.  6780/18 και 30776/18)
Εξευτελιστική μεταχείριση και δικαίωμα αποζημίωσης. Ο προσφεύγων, κρατούμενος σε κατάστημα κράτησης στην Γερμανία, υπέστη κακομεταχείριση κατά την διάρκεια του εγκλεισμού του. Υποβλήθηκε τουλάχιστον σε 12 σωματικές έρευνες σε απόκρυφα σημεία του σώματος του  αφού υποχρεωνόταν να γδυθεί μπροστά στους αστυνομικούς. Τα εγχώρια δικαστήρια έκριναν τις σωματικές έρευνες ως προσβλητική μεταχείριση, ωστόσο θεώρησαν ότι η αναγνώριση της προσβολής αρκούσε ως δικαίωση και αρνήθηκαν τη χορήγηση νομικής συνδρομής για να ασκήσει αγωγή αποζημίωσης.

Περισσότερα
φυλακές

Η προσωρινή κράτηση χωρίς αποδεικτικά στοιχεία και εύλογες ενδείξεις παραβίασε το δικαίωμα ελευθερίας και ασφάλειας

ΑΠΟΦΑΣΗ
Myasnik Malkhasyan κατά Αρμενίας της 15.10.2020 (αρ. προσφ. 49020/08)
Προσωρινή κράτηση. Έλλειψη αποδεικτικών στοιχείων και ευλόγων ενδείξεων.  Στέρηση της ελευθερίας χωρίς νόμιμο λόγο.
Ο προσφεύγων συμμετείχε σε πολιτικές διαδηλώσεις. Συνελήφθη και κρατήθηκε προσωρινά για χρονικό διάστημα περισσότερο των 6 μηνών χωρίς εύλογες  ενδείξεις και αποδείξεις για την κατηγορία που του αποδόθηκε συγκεκριμένα της απόπειρας ανατροπής του πολιτεύματος. Άσκησε προσφυγή για παραβίαση του δικαιώματος στην ελευθερία και ασφάλεια

Περισσότερα

Ερευνα κρατούμενου για ναρκωτικά στον πρωκτό και βιντεοσκόπησή της. Ανεπαρκής έρευνα. Εξευτελιστική μεταχείριση (διαδικαστικό σκέλος) και παραβίαση δίκαιης δίκης

ΑΠΟΦΑΣΗ
Bokhonko κατά Γεωργίας της 22.10.2020 (αρ. προσφ. 6739/11)
Εξευτελιστική μεταχείριση κρατουμένου και αποτελεσματική έρευνα. Ο προσφεύγων συνελήφθη για αδίκημα σχετικά με ναρκωτικά. Άσκησε προσφυγή για απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση, ισχυριζόμενος ότι κατά την διάρκεια της σύλληψης του υπέστη εξευτελιστική σωματική έρευνα πρωκτού και βιντεοσκόπηση αυτής από αστυνομικούς. Επίσης  διαμαρτυρήθηκε για το λόγο ότι τα εγχώρια δικαστήρια βάσισαν την απόφαση τους σε αυτά τα αποδεικτικά στοιχεία παρόλο που ελήφθησαν κατά την διάρκεια παράνομης κακομεταχείρισης.

Περισσότερα
Θρησκευτική Ελευθερία

Απαίτηση από κρατούμενο να αποδείξει εγγράφως αλλαγή θρησκεύματος σε μουσουλμάνο για αφαίρεση χοιρινού από τη διατροφή του. Παραβίαση θρησκευτικής ελευθερίας

Αλλαγή θρησκείας εντός φυλακών. Απόρριψη αιτήματος για μη ένταξη χοιρινού κρέατος στη διατροφή του. Δικαίωμα στη θρησκευτική ελευθερία.
Κρατούμενος δήλωσε ορθόδοξος χριστιανός ορθόδοξος όταν εισήλθε στη φυλακή. Στη συνέχεια προσηλυτίστηκε από συγκρατούμενούς του και ασπάσθηκε  το Ισλάμ.

Περισσότερα

Υπερπληθυσμός στη φυλακή, προσωπικός χώρος κελιού μικρότερος των 3 τ.μ. και έλλειψη θέρμανσης. Εξευτελιστική μεταχείριση!

Υπερπληθυσμός φυλακών και απαγόρευση εξευτελιστικής μεταχείρισης.
Συνθήκες κράτησης στη φυλακή του Πόρτο, όπου ο προσφεύγων κρατούνταν μεταξύ Οκτωβρίου 2012 και Μαρτίου 2019.

Περισσότερα
φυλακές

Η καταδίκη για ανθρωποκτονία εξ αμελείας δεν παραβίασε την αρχή ne bis in idem επειδή προγενέστερα υπήρξε καταδίκη για παραβιάσεις ΚΟΚ. Συμπληρωματικές οι ποινικές διώξεις

ΑΠΟΦΑΣΗ Bajčić κατά Κροατίας της 08.10.2020 (αριθ. προσφ. 67334/13) Βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ne bis in idem και αδικήματα που προήλθαν από ίδιο τροχαίο ατύχημα. κυκλοφορίας. Ο προσφεύγων δικάστηκε και τιμωρήθηκε δύο φορές για τα ίδια πραγματικά περιστατικά τροχαίου ατυχήματος. Συγκεκριμένα, είχε καταδικαστεί αρχικά για το πταίσμα της οδήγησης πάνω από το όριο ταχύτητας (παραβίαση Κ.Ο.Κ.) […]

Περισσότερα
ECHRCaseLaw

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας, αποδέχεστε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την Πολιτική Cookies.

Privacy Settings saved!
Ρυθμίσεις Απορρήτου

Όταν επισκέπτεστε μία ιστοσελίδα, μπορεί να λάβει κάποιες βασικές πληροφορίες από τον browser σας, κατά βάση υπό τη μορφή cookies. Εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε τη συγκατάθεσή σας σε όλα αυτά.

These cookies allow us to count visits and traffic sources, so we can measure and improve the performance of our site.

We track anonymized user information to improve our website.
  • _ga
  • _gid
  • _gat

Απορρίψη όλων των υπηρεσιών
Δέχομαι όλες τις υπηρεσίες