Ταυτότητα

Πενήντα οκτώ χρόνια ζωής μετρά το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, που εδρεύει στο Στρασβούργο (ΕΔΔΑ) , από τότε που για πρώτη φορά τα μέλη του ανέβηκαν στην έδρα  και άρχισαν να εφαρμόζουν τη Σύμβαση για την υπεράσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.  

Στόχος της νέας  διαδικτυακής  πλατφόρμας  ECHRCaseLaw  είναι:

  • Η ενημέρωση των πολιτών και των νομικών (δικηγόρων, δικαστών, καθηγητών, ερευνητών, φοιτητών) για τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και τον τρόπο λειτουργίας του.
  • H αναλυτική παρουσίαση και ανάδειξη των σημαντικότερων αποφάσεων  του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και  η  διαρκής ενημέρωση με τις νέες αποφάσεις του Δικαστηρίου που θα δημοσιεύονται λίγες ώρες μετά την έκδοσή τους.
  • Η παρουσίαση των μειοψηφιών των Δικαστών του Στρασβούργου και η ανάδειξη των πιο σημαντικών.
  • Η κριτική  προσέγγιση  της νομολογίας  από «ειδικούς» – προερχόμενους από το νομικό και δικαστικό χώρο – , που έχουν εμπειρία και γνώσεις σε θέματα της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ)   και είναι σε θέση  με «όπλο» την εμπειρία τους να χαράξουν  διαφορετικές νομικές οδούς συνδράμοντας με τον τρόπο τους στην  την εξέλιξη  του  σημαντικού αυτού θεσμού.  
  • Παράλληλα, οι πολίτες  μπορούν να  βρουν «χρήσιμα» εργαλεία  και να ενημερωθούν αναλυτικά για τον τρόπο άσκησης και το κόστος της ατομικής προσφυγής στο ΕΔΔΑ, ικανοποιώντας τα δικαιώματά τους εκτός των ελληνικών συνόρων. Η ικανοποίηση δε, αυτών των δικαιωμάτων μπορεί να επιφέρει  οφέλη οικονομικά σε περίπτωση αναγνώρισης εύλογης αποζημίωσης, αλλά κυρίως  μία θετική απόφαση του ΕΔΔΑ μπορεί να αποτελέσει  «γέφυρα» και να ξαναδιεκδικήσουν από τα ελληνικά δικαστήρια πλέον αξιώσεις που  θεωρούσαν ότι είχαν χαθεί …

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο του Στρασβούργου  είναι  ο  πρώτος  σε διεθνές επίπεδο  δικαστικός μηχανισμό προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων  και οι αποφάσεις του  όσο περνούν τα χρόνια, εδραιώνονται όχι μόνο στο δικαστικό και νομικό κόσμο, αλλά αντανακλούν στους πολίτες του κάθε κράτους-μέλους του Συμβουλίου της Ευρώπης, που  έχοντας εξαντλήσει τα εθνικά  ένδικα μέσα προσφεύγουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θεωρώντας ότι αποτελεί το ύστατο καταφύγιό τους .  

Ο πυρήνας της  Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου είναι ταυτισμένος με σημαντικές έννοιες  που προάγουν τον νομικό πολιτισμό  και  αποτελούν ασπίδα προστασίας  για  τις θεμελιώδεις ελευθερίες και τα  δικαιώματα  των ανθρώπου.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου είναι ένα διεθνές δικαστήριο που εδρεύει στο Στρασβούργο. Απαρτίζεται από αριθμό δικαστών ίσο προς εκείνο των κρατών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης που έχουν επικυρώσει τη Σύμβαση για την Προστασία  των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών. Τα  κράτη μέλη είναι σήμερα 47. Οι δικαστές μετέχουν στο Δικαστήριο με την ατομική τους ιδιότητα , απολαμβάνουν προσωπικής   και λειτουργικής ανεξαρτησίας  και δεν εκπροσωπούν κανένα κράτος. Ο χειρισμός των υποθέσεων από το Δικαστήριο γίνεται με τη συνδρομή της Γραμματείας η οποία αποτελείται κυρίως από νομικούς προερχόμενους από τα κράτη μέλη, οι οποίοι  έχουν ρόλο «εισηγητή ».  Οι δικαστές και εισηγητές είναι τελείως ανεξάρτητοι από τη χώρα προέλευσής τους και δεν εκπροσωπούν ούτε τους προσφεύγοντες ούτε τα κράτη.

Η Σύμβαση,  που αποτελεί και τον «Οδικό Χάρτη» λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου  , περιλαμβάνει μία σειρά δικαιωμάτων και εγγυήσεων τα οποία τα κράτη οφείλουν να σέβονται.

Το Δικαστήριο εφαρμόζει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και με τις αποφάσεις του έρχεται να προστατεύσει  μία σειρά δικαιωμάτων , που η  απαρέγκλιτη τήρησή  και προστασία τους μόνο αυτονόητη δεν είναι , ιδιαίτερα σε περιόδους  όπως αυτή που διανύουμε .

Η Σύμβαση προβλέπει μεταξύ άλλων:

* Το δικαίωμα στη ζωή.

*Την απαγόρευση των βασανιστηρίων

*Την απαγόρευση της δουλείας και των καταναγκαστικών έργων,

Το δικαίωμα στην προσωπική ελευθερία και ασφάλεια

*Το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη (πολιτική, ποινική, διοικητική, πειθαρχική).

*Το δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής.

*το δικαίωμα συνάψεως γάμου

*Την ελευθερία της έκφρασης.

*Την ελευθερία της σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας.

*Την  προστασία της  ιδιοκτησίας

*Το  δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

*Απαγόρευση διακρίσεων

Τα χρόνια της λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου  αν ανατρέξει κανείς θα βρει  ότι  στο « Βιβλίο των Αποφάσεων » του Δικαστηρίου έχουν καταγραφεί   926 αποφάσεις που αφορούν την Ελλάδα .  Χαρακτηριστικό στοιχείο είναι  στις 828  υποθέσεις που έκριναν οι Ευρωπαίοι Δικαστές  διαπίστωσαν έστω και μία παραβίαση εκ μέρους του ελληνικού κράτους. Από αυτές τις αποφάσεις οι 659  αφορούν  σε παραβίαση του δικαιώματος  της δίκαιης δίκης, 96  απάνθρωπη και εξευτελιστική  μεταχείριση ,73 το δικαίωμα στην περιουσία και  72 το  δικαίωμα σεβασμού της προσωπικής ελευθερίας.

Για την ιστορία αξίζει να  αναφέρουμε – κυρίως για τους μη νομικούς – ότι το  Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι τελείως διαφορετικό από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο είναι όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εδρεύει στο Λουξεμβούργο και μεριμνά για την ορθή εφαρμογή του Ευρωπαϊκού δικαίου.

ECHRCaseLaw

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας, αποδέχεστε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την Πολιτική Cookies.