Στέρηση του δικαιώματος για ελεύθερη πρόσβαση στην πανεπιστημιακή κοινότητα ατόμου με ειδικές ανάγκες

ΑΠΟΦΑΣΗ Enver Şahin κατά Τουρκίας  της  30.01.2018 (αριθμ. προσφ. 23065/12) βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Υποβολή αιτήματος από φοιτητή με ειδικές ανάγκες για προσαρμογή των εγκαταστάσεων του Ιδρύματος προκειμένου να συνεχίσει τις σπουδές του. Μη εφικτές προσαρμογές. Προσφορά διορισμού ατόμου που θα βοηθούσε τον προσφεύγοντα. Άρνηση λόγω παρέμβασης στην ιδιωτική του ζωή. Κατά το Στρασβούργο η δυνατότητα […]

Περισσότερα