Η εξάντληση των ενδίκων μέσων στα εθνικά δικαστήρια αναγκαία προϋπόθεση για την προσφυγή στο Στρασβούργο

ΑΠΟΦΑΣΗ Charron και Merle–Montet κατά Γαλλίας της 08.02.2018 (αριθμ. προσφ. 22612/15) βλ. εδώ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ομόφυλο ζευγάρι γυναικών και ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Αποκλεισμός του ζευγαριού από την ανωτέρω διαδικασία και ζητήματα παραβίασης της απαγόρευση διακρίσεων και του δικαιώματος σεβασμού της ιδιωτικής ζωής. Μη εξέταση των ζητημάτων λόγω μη εξάντλησης των εσωτερικών ενδίκων μέσων επειδή οι προσφεύγουσες […]

Περισσότερα