Ο περιορισμός επισκέψεων, η ύπαρξη γυάλινου διαχωριστικού και επιτηρητή φύλακα στις επαφές με συγγενείς και η μεγάλη απόσταση των φυλακών από την κατοικία των συγγενών, παραβιάζουν το δικαίωμα του κρατουμένου στην οικογενειακή του ζωή

ΑΠΟΦΑΣΗ

Resin κατά Ρωσίας της 18.12.2018 (αριθ. προσφ.9348/14)

βλ. εδώ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Δικαιώματα κρατουμένων στην οικογενειακή ζωή. Ο περιορισμένος αριθμός συγγενών σε επισκεπτήριο του προσφεύγοντος κρατουμένου, η ύπαρξη γυάλινου διαχωριστικού στο επισκεπτήριο, η συνεχής επιτήρηση των επισκέψεων συγγενών του από το προσωπικό της φυλακής και η μεγάλη απόσταση της φυλακής (7000 χλμ) από τον τόπο κατοικίας των συγγενών παραβίασαν το δικαίωμα του κρατουμένου στην οικογενειακή του ζωή, αφού οι παρεμβάσεις αυτές των αρχών δεν ήταν αναγκαίες σε μια δημοκρατική κοινωνία.

ΔΙΑΤΑΞΗ

Αρθρο 8

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

Η υπόθεση αφορούσε καταγγελία καταδικασθέντος κρατουμένου σχετικά με περιορισμούς στις οικογενειακές επισκέψεις.

Ο προσφεύγων Andrey Resin είναι Ρώσος υπήκοος, ο οποίος γεννήθηκε το 1974 και εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης στην περιοχή Sverdlovsk (Ρωσία).

Εξέτισε την ποινή του από το 2012 έως το 2014 στο σωφρονιστικό ίδρυμα IK-56 στην περιοχή Sverdlovsk, που βρίσκεται  7.000 χιλιόμετρα μακριά από την πατρίδα του Khabarovsk. Κατά τη διάρκεια της φυλάκισής του στις εγκαταστάσεις είχε  δικαίωμα έξι σύντομων επισκέψεων από την οικογένειά του, κατά τις οποίος βρίσκονταν πίσω από ένα γυάλινο διαχωριστικό και ήταν παρόν και σωφρονιστικός φύλακας.

Ζήτησε να έχει επισκέψεις χωρίς τέτοιους περιορισμούς, αλλά το αίτημά του απορρίφθηκε.

Όταν μεταφέρθηκε στις φυλακές στο Khabarovsk για δύο μήνες το 2014 λόγω έρευνας, ζήτησε να έχει και σύντομες και μεγάλες επισκέψεις με την οικογένειά του. Ο διοικητής των φυλακών δήλωσε ότι εναπόκειται στον ερευνητή να αποφασίσει για τις σύντομες επισκέψεις, με τον ερευνητή και τον επόπτη αργότερα να απορρίπτουν το αίτημά του. Ο κυβερνήτης απέρριψε το αίτημά του για μακρά επίσκεψη επειδή ο νόμος δεν έδινε αυτό το δικαίωμα σε φυλακισμένους που μεταφέρθηκαν σε φυλακή από ένα σωφρονιστικό ίδρυμα λόγω διεξαγωγής έρευνας.

Όλες οι εφέσεις ενώπιον των δικαστηρίων απορρίφθηκαν.

Βασιζόμενος ειδικότερα στο άρθρο 8 (δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής), ο προσφεύγων παραπονέθηκε ότι οι περιορισμοί στις οικογενειακές επισκέψεις της οικογένειάς του στο σωφρονιστικό ίδρυμα και τη φυλακή για προφυλακιστέους ήταν υπερβολικοί.

ΤΟ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ…

Όπως αποδεικνύεται από τη νομολογία του Δικαστηρίου, για ένα πρόσωπο που βρίσκεται στις φυλακές υπάρχει παρέμβαση στο δικαίωμά του στην ελευθερία, αλλά εξακολουθεί να απολαμβάνει όλα τα άλλα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος σεβασμού της οικογενειακής ζωής, ούτως ώστε κάθε περιορισμός των δικαιωμάτων αυτών να δικαιολογείται σε κάθε μεμονωμένη περίπτωση. Η κράτηση συνεπάγεται εγγενείς περιορισμούς στην οικογενειακή του ζωή και απαιτείται κάποιο μέτρο ελέγχου των επαφών του με τον έξω κόσμο, κάτι που δεν είναι από μόνο του ασυμβίβαστο με την ΕΣΔΑ. Ωστόσο, αποτελεί ουσιαστικό μέρος του δικαιώματος του κρατουμένου να υπάρχει σεβασμός της οικογενειακής του ζωή από τις αρχές  και  να βοηθάτε από αυτές  να διατηρεί επαφή με τη στενή του οικογένεια.

Η παρέμβαση στο δικαίωμα του κρατουμένου σε σεβασμό της οικογενειακής του ζωής δεν πρέπει να ισοδυναμεί με πλήρη απαγόρευση οικογενειακών επισκέψεων, αλλά μπορεί να συνίσταται σε διάφορα άλλα μέτρα που λαμβάνονται από τις σωφρονιστικές αρχές. Επομένως, το Δικαστήριο έκρινε ότι οι περιορισμοί της συχνότητας και της διάρκειας των οικογενειακών επισκέψεων, ο έλεγχος των επισκέψεων αυτών και η υπαγωγή του κρατούμενου σε ειδικό καθεστώς επίσκεψης συνιστούν παρέμβαση στα δικαιώματα των προσφευγουσών βάσει του άρθρου 8 της Σύμβασης.

Ο προσφεύγων παραπονέθηκε ότι του είχαν στερήσει τόσο σύντομες επισκέψεις όσο και μακράς διάρκειας κατά τη διάρκεια του χρόνου του στη φυλακή Khabarovsk, και ότι στη μονάδα IK-56 ο αριθμός των επισκεπτόμενων μελών της οικογένειας περιορίστηκε σε δύο ενήλικες και σύντομες επισκέψεις που διεξήχθησαν με την παρουσία ενός σωφρονιστικού υπαλλήλου μέσω ενός χωρίσματος από γυαλί. Το Δικαστήριο έχει διαπιστώσει ότι η άρνηση επισκέψεων, τα διαχωριστικά και άλλες περιοριστικές ρυθμίσεις συνιστούν παρέμβαση στο δικαίωμα σεβασμού της οικογενειακής ζωής. Απομένει να διαπιστωθεί αν εφαρμόστηκαν «σύμφωνα με το νόμο» και εάν επιδίωκαν έναν ή περισσότερους από τους θεμιτούς στόχους που απαριθμούνται στην παράγραφο 2 και, επιπλέον, αν ήταν «αναγκαίοι σε μια δημοκρατική κοινωνία».

(α) Περιορισμός του αριθμού των επισκεπτόμενων μελών της οικογένειας

Οι κανόνες εσωτερικής τάξης περιόρισαν τον αριθμό των ενήλικων μελών της οικογένειας που θα μπορούσαν να επισκεφθούν έναν φυλακισμένο σε δύο άτομα. Ο κανόνας αυτός εφαρμόστηκε γενικά, ανεξαρτήτως της διάρκειας της επίσκεψης, και δεν υπήρχαν εξαιρέσεις. Σε αντίθεση με μια νεότερη έκδοση των ίδιων κανόνων, ο περιορισμός αυτός δεν στηριζόταν στην ικανότητα ή στη διαθεσιμότητα χώρων για επισκέψεις μακράς διάρκειας.

Το Δικαστήριο είναι πεπεισμένο ότι ο αμφισβητούμενος περιορισμός των δύο επισκεπτών προσέβαλε το δικαίωμα του προσφεύγοντος σε σεβασμό της οικογενειακής του ζωής και εμπόδισε τέσσερα μέλη της στενής του οικογένειας να τον επισκεφθούν στη φυλακή. Το Δικαστήριο θεωρεί ότι, ελλείψει οποιουδήποτε λόγου ή αντίθετων επιχειρημάτων της Κυβέρνησης, μια τέτοια άκαμπτη ρύθμιση, η οποία δεν σχετίζεται με τη διαθεσιμότητα ή την ικανότητα διαμονής στα δωμάτια μεγάλης διάρκειας, δεν ήταν απαραίτητη σε μια δημοκρατική κοινωνία.

(β) Διαχωρισμός με γυάλινο χώρισμα και παρουσία σωφρονιστικού υπαλλήλου

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη μονάδα IK-56 ο προσφεύγων χωριζόταν από τους επισκέπτες του με γυάλινο διαχωριστικό και εποπτεύθηκε από σωφρονιστικό υπάλληλο κατά τη διάρκεια σύντομων επισκέψεων καθ’ όλη τη διάρκεια της κράτησής του.  Ο ίδιος θα μπορούσε στις  επισκέψεις μακράς διάρκειας να μην είχε επίβλεψη, να ζει μαζί με την οικογένειά του, αλλά δεν θα μπορούσε να τους αγγίξει ή να τους μιλήσει ιδιωτικά κατά τη διάρκεια σύντομων επισκέψεων.

Η κυβέρνηση υποστήριξε ότι οι αίθουσες για σύντομες επισκέψεις στη μονάδα IK-56 ήταν εξοπλισμένες με «καμπίνες τυποποιημένες» με διαχωριστικό γυαλί.

Το Δικαστήριο υπενθυμίζει ότι η απαγόρευση των φυσικών επαφών μεταξύ κρατουμένου και επισκεπτών του μπορεί να δικαιολογείται από λόγους ασφάλειας σε ορισμένες περιπτώσεις, αλλά δεν μπορεί να θεωρηθεί αναγκαία όταν λείπει ο κίνδυνος ασφαλείας.

Η Κυβέρνηση δεν επισήμανε τυχόν λόγους ασφαλείας που θα μπορούσαν να δικαιολογούσαν τον φυσικό διαχωρισμό του αιτούντος από την οικογένειά του ή τη συνεχή εποπτεία του από έναν φρουρό.

Το άρθρο 78 του Κανονισμού Εσωτερικής Τάξης προέβλεπε ότι οι επισκέπτες που φθάνουν για μακρές επισκέψεις υποβάλλονται σε ενδελεχή έλεγχο. Εάν αρνηθούν, θα μπορούσαν να έχουν σύντομη εποπτευόμενη επίσκεψη πίσω από ένα φυσικό εμπόδιο. Η απαίτηση ελέγχου θα μπορούσε να θεωρηθεί απαραίτητη για να αποφευχθεί η μεταφορά απαγορευμένων αντικειμένων ή ουσιών σε κρατούμενους. Ωστόσο, η κυβέρνηση δεν εξήγησε γιατί οι επισκέπτες σε σύντομη επίσκεψη δεν έλαβαν καμία επιλογή και τους απαγορεύθηκε να έχουν συνάντηση χωρίς επίβλεψη και χωρίς φυσικό φραγμό σε όλες τις περιστάσεις.

Επομένως, το μέτρο που συνίσταται στον φυσικό διαχωρισμό του αιτούντος από τους επισκέπτες του και στην εποπτεία των σύντομων επισκέψεών τους δεν αποδείχθηκε ότι ήταν «αναγκαίο σε μια δημοκρατική κοινωνία».

γ) Άρνηση σύντομων επισκέψεων στη φυλακή

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη φυλακή του Khabarovsk, ο προσφεύγων ζήτησε δύο φορές άδεια για την οικογένειά του να έρθει για  σύντομη επίσκεψη. Η άδεια καθυστερούσε να εγκριθεί. Αρχικά ο διοικητής φυλακών μετατόπισε την ευθύνη για την έγκριση επίσκεψης στον ανακριτή. Αργότερα ο ανακριτής και ο επιβλέπων αρνήθηκαν να επιτρέψουν επίσκεψη.

Το Δικαστήριο διαπίστωσε ότι η διάταξη αυτή για την έγκριση για σύντομες επισκέψεις δεν πληροί την απαίτηση «ποιότητας δικαίου», καθόσον παρέχει στην αρχή που είναι επιφορτισμένη με την υπόθεση απεριόριστη διακριτική ευχέρεια να χορηγήσει ή να αρνηθεί. Δεν περιορίζει το εύρος της διακριτικής ευχέρειας και τον τρόπο ασκήσεώς της και στερεί τον κρατούμενο από τον ελάχιστο βαθμό προστασίας από την αυθαιρεσία ή την κακοποίηση στην οποία οι πολίτες δικαιούνται σύμφωνα με το κράτος δικαίου σε μια δημοκρατική κοινωνία.

Υπό τις συνθήκες αυτές, το Δικαστήριο διαπίστωσε  του ότι η παρέμβαση που στηρίζεται σε διάταξη που είναι δεν είναι επαρκώς ακριβής και προβλέψιμη στην εφαρμογή της, δεν ήταν «προβλεπόμενη από το νόμο». Συνεπώς, δεν χρειάζεται να εξεταστεί κατά πόσο ήταν «απαραίτητο σε μια δημοκρατική κοινωνία».

δ) Άρνηση μακρών επισκέψεων στη φυλακή

Ο προσφεύγων επεσήμανε ότι είχε σταλεί να εκτελέσει την ποινή του σε μια εγκατάσταση που βρίσκεται σε απομακρυσμένη και απρόσιτη περιοχή, περίπου 7.000 χιλιόμετρα από την πατρίδα του Khabarovsk όπου ζούσε η οικογένειά του. Η διοργάνωση μιας επίσκεψης μακράς διάρκειας κατά τη διάρκεια της προσωρινής παραμονής του στη φυλακή στο Khabarovsk θα διαφύλασσε την ηλικιωμένη μητέρα του από την προσπάθεια και τα έξοδα ταξιδιού στην απομακρυσμένη περιοχή. Η άρνηση δεν θα μπορούσε να οφείλεται στην έλλειψη κατάλληλων χώρων επειδή η φυλακή ήταν εξοπλισμένη με δωμάτια για επισκέψεις μακράς διαρκείας.

Το μέτρο αυτό επηρέασε τον προσφεύγοντα με ιδιαίτερα σκληρό τρόπο. Εξέτισε την ποινή του μακριά από την πατρίδα του και παρόλο που υπήρχε ο κατάλληλος χώρος στην ίδια φυλακή, εξακολουθούσε να μην είναι σε θέση να έχει  μακροχρόνια επίσκεψη από την οικογένειά του λόγω μιας γενικής πολιτικής, για την οποία δεν υπήρξε καμία εξήγηση. Επομένως, το Δικαστήριο κρίνει ότι ο περιορισμός δεν επιδιώκει θεμιτό σκοπό και δεν ήταν «απαραίτητος σε μια δημοκρατική κοινωνία».

 ε) Συμπέρασμα

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω σκέψεων, το Δικαστήριο διαπιστώνει ότι υπήρξε παραβίαση του άρθρου 8 της Σύμβασης λόγω του περιορισμού του αριθμού των επισκεπτών ενηλίκων στη μονάδα IK-56, του φυσικού διαχωρισμού και της διαρκούς εποπτείας κατά τη διάρκεια σύντομες επισκέψεις σε αυτήν την εγκατάσταση και άρνηση επισκέψεων μικρής και μεγάλης διάρκειας στη φυλακή προφυλάκισης Khabarovsk.

Το Δικαστήριο επιδίκασε ποσό 7.500 ευρώ για ηθική βλάβη και 1.500 ευρώ για έξοδα και δαπάνες(επιμέλεια echrcaselaw.com). 


ECHRCaseLaw

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας, αποδέχεστε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την Πολιτική Cookies.

Privacy Settings saved!
Ρυθμίσεις Απορρήτου

Όταν επισκέπτεστε μία ιστοσελίδα, μπορεί να λάβει κάποιες βασικές πληροφορίες από τον browser σας, κατά βάση υπό τη μορφή cookies. Εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε τη συγκατάθεσή σας σε όλα αυτά.

These cookies allow us to count visits and traffic sources, so we can measure and improve the performance of our site.

We track anonymized user information to improve our website.
  • _ga
  • _gid
  • _gat

Απορρίψη όλων των υπηρεσιών
Δέχομαι όλες τις υπηρεσίες