Η απαγόρευση σε δημοσιογράφο να λάβει συνεντεύξεις και να φωτογραφήσει κέντρο υποδοχής αιτούντων άσυλο, παραβίασε την ελευθερία έκφρασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Szurovecz κατά Ουγγαρίας της 8.10.2019 (αριθ. 15428/16)

βλ. εδώ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Πρόσβαση των ΜΜΕ στα κέντρα υποδοχής των αιτούντων άσυλο και ελευθερία της έκφρασης. Προστασία δημοσιογραφικής έρευνας. Ο προσφεύγων δημοσιογράφος δικτυακού ειδησεογραφικού site, διαμαρτυρήθηκε για την άρνηση των αρχών να του επιτρέψουν να διεξάγει συνεντεύξεις και να τραβήξει φωτογραφίες από το κέντρο υποδοχής αιτούντων άσυλο, εμποδίζοντάς τον να καταγράψει και να παρουσιάσει τις συνθήκες διαβίωσης σε αυτό.

Το ΕΔΔΑ τόνισε ότι η έρευνα αποτελεί ουσιαστικό μέρος της ελευθερίας του Τύπου και πρέπει να προστατεύεται. Το ΕΔΔΑ  δεν πείστηκε, ότι οι περιορισμοί που αντιμετώπισε ο προσφεύγων στην προσπάθειά του να καλύψει ένα θέμα σημαντικού δημοσίου συμφέροντος, όπως η προσφυγική κρίση  στην Ουγγαρία, ήταν επαρκώς αιτιολογημένοι. Συγκεκριμένα, οι αρχές είχαν προβάλει μόνο συνοπτικούς λόγους για να δικαιολογήσουν την άρνησή τους, δηλαδή πιθανά προβλήματα αναφορικά με την ασφάλεια και την ιδιωτική ζωή των αιτούντων άσυλο, χωρίς πραγματική στάθμιση των εκατέρωθεν συμφερόντων.

Το ΕΔΔΑ έκρινε ομόφωνα ότι υπήρξε παραβίαση της ελευθερία της έκφρασης.

ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 10

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

Ο προσφεύγων Illés Szurovecz, είναι υπήκοος της Ουγγαρίας που γεννήθηκε το 1993 και ζει στο Mezőberény της Ουγγαρίας.

Όσο εργάζονταν ως δημοσιογράφος για το abcug.hu, ένα διαδικτυακό ειδησεογραφικό site, υπέβαλε αίτημα στις μεταναστευτικές αρχές τον Σεπτέμβριο του 2015 για να αποκτήσει πρόσβαση στο κέντρο υποδοχής του Debrecen, προκειμένου να συντάξει έκθεση σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης των αιτούντων άσυλο. Διευκρίνισε ότι θα τραβούσε φωτογραφίες μόνο εκείνων που θα έδιναν την προηγούμενη συγκατάθεση και θα λάμβανε και γραπτή εξουσιοδότηση από αυτούς, εάν χρειάζονταν.

Ωστόσο, το αίτημά του απορρίφθηκε με αιτιολογία  που αφορά την ιδιωτική ζωή και την ασφάλεια των αιτούντων άσυλο. Συγκεκριμένα, πολλοί από αυτούς στα κέντρα υποδοχής διέφυγαν από κάποια μορφή δίωξης και, ως εκ τούτου, θα μπορούσαν να τεθούν σε κίνδυνο εάν εκθέτονταν  στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Ο προσφεύγων άσκησε ένδικα μέσα κατά της απόφασης χωρίς επιτυχία. Το διοικητικό δικαστήριο κήρυξε το ασκηθέν ένδικο μέσο απαράδεκτο  , διότι η άρνηση δεν αποτελούσε διοικητική απόφαση βάσει του σχετικού εσωτερικού δικαίου και επομένως δεν υπόκειται σε δικαστικό έλεγχο.

ΤΟ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ…

Το Δικαστήριο επανέλαβε ότι ένα σημαντικό μέρος της προστασίας της ελευθερίας του Τύπου εξασφαλίζει την ικανότητα των δημοσιογράφων να διεξάγουν έρευνες. Η δημιουργία εμποδίων στην πρόσβαση των δημοσιογράφων στην πληροφορία θα μπορούσε να αποθαρρύνει ή ακόμη και να τους εμποδίσει να παράσχουν ακριβείς και αξιόπιστες πληροφορίες στο κοινό και κατά συνέπεια να διαδραματίσουν τον ζωτικό ρόλο τους ως «δημόσιοι φύλακες».

Αυτή ήταν η κατάσταση του προσφεύγοντος όταν δεν του δόθηκε η δυνατότητα να πάρει συνεντεύξεις και να τραβήξει φωτογραφίες μέσα στο Κέντρο Υποδοχής, καθώς δεν είχε τη δυνατότητα να συγκεντρώσει πληροφορίες από πρώτο χέρι και να ελέγξει τις συνθήκες κράτησης των αιτούντων άσυλο όπως αναφέρθηκαν από άλλες πηγές. Το Δικαστήριο διαπίστωσε ότι αυτό συνιστούσε παρέμβαση στην ελευθερία έκφρασης του.

Η παρέμβαση ήταν νόμιμη, καθώς στηρίχθηκε στο τμήμα 2 του διατάγματος αριθ. 52/2007 (XII.11) του Υπουργείου Δικαιοσύνης, καθώς και ο σκοπός της προστασίας της ιδιωτικής ζωής των αιτούντων άσυλο ήταν νόμιμος.

Εντούτοις, το Δικαστήριο διαπίστωσε ότι οι λόγοι που προβλήθηκαν για έναν τέτοιο περιορισμό της ελευθερίας έκφρασης του προσφεύγοντος, αν και σχετικοί, δεν ήταν επαρκείς.

Πρώτον, όσον αφορά την ανάγκη προστασίας της ιδιωτικής ζωής των αιτούντων άσυλο, οι αρχές μετανάστευσης δεν είχαν προφανώς λάβει γνώση του ισχυρισμού του προσφεύγοντος ότι θα τραβούσε φωτογραφίες με προηγούμενη και ενδεχομένως γραπτή συγκατάθεση. Το Δικαστήριο σημείωσε επίσης ότι η υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης στο κέντρο, αν και αφορούσε απαραιτήτως την ιδιωτική ζωή των αιτούντων άσυλο, δεν είχε επιδιώξει να ευαισθητοποιήσει, αλλά να αναφερθεί σε θέμα δημόσιου ενδιαφέροντος.

Δεύτερον, ούτε οι εγχώριες αρχές ούτε η κυβέρνηση είχαν υποδείξει πως ακριβώς θα μπορούσε να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια των αιτούντων άσυλο, ειδικά εάν η έρευνα πραγματοποιούνταν με τη συγκατάθεσή τους.

Τρίτον, το Δικαστήριο διαφώνησε με την κυβέρνηση ότι ο προσφεύγων θα μπορούσε εξίσου εύκολα να τραβήξει φωτογραφίες και να πραγματοποιήσει συνεντεύξεις εκτός του κέντρου υποδοχής και να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που δημοσίευσαν διεθνείς οργανισμοί ή / και ΜΚΟ. Αυτές οι εναλλακτικές λύσεις δεν θα μπορούσαν σε καμία περίπτωση να αντικαταστήσουν τις συζητήσεις πρόσωπο με πρόσωπο και τις εντυπώσεις από πρώτο χέρι από τις συνθήκες διαβίωσης. Πράγματι, στα μάτια του κοινού, τα δεδομένα από δεύτερο χέρι  δεν θα μπορούσαν να είχε το ίδιο βάρος ή να φαινόταν το ίδιο αξιόπιστες.

Τέλος, τα δικαστήρια δεν μπόρεσαν να προβούν σε εξισορρόπηση των διαφόρων εμπλεκομένων συμφερόντων, δεδομένου ότι η απόφαση άρνησης πρόσβασης δεν υπόκειται σε δικαστικό έλεγχο.

Επιπλέον, λαμβανομένης υπόψη της σημασίας που έχει σε μια δημοκρατική κοινωνία η αναφορά σε θέμα σημαντικού δημοσίου συμφέροντος, δηλαδή της προσφυγικής κρίσης στην Ουγγαρία, η απόφαση των αρχών να αρνηθούν την πρόσβαση δεν έλαβε καθόλου υπόψη το συμφέρον του προσφεύγοντος ως δημοσιογράφου ή το ενδιαφέρον του κοινού για τη λήψη τέτοιων πληροφοριών.

Επομένως, υπήρξε παραβίαση του άρθρου 10.

Λαμβανομένου υπόψη του συμπεράσματος αυτού, το Δικαστήριο έκρινε ότι δεν ήταν αναγκαίο να εξεταστεί η καταγγελία βάσει του άρθρου 13.

Δίκαιη ικανοποίηση (άρθρο 41)

Το Δικαστήριο έκρινε ότι η διαπίστωση παραβίασης ήταν από μόνη της επαρκής δίκαιη ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που υπέστη ο προσφεύγων.


ECHRCaseLaw

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας, αποδέχεστε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την Πολιτική Cookies.

Privacy Settings saved!
Ρυθμίσεις Απορρήτου

Όταν επισκέπτεστε μία ιστοσελίδα, μπορεί να λάβει κάποιες βασικές πληροφορίες από τον browser σας, κατά βάση υπό τη μορφή cookies. Εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε τη συγκατάθεσή σας σε όλα αυτά.

These cookies allow us to count visits and traffic sources, so we can measure and improve the performance of our site.

We track anonymized user information to improve our website.
  • _ga
  • _gid
  • _gat

Απορρίψη όλων των υπηρεσιών
Δέχομαι όλες τις υπηρεσίες