Η εκμετάλλευση γυναικών για πορνεία εντάσσεται στις απαγορεύσεις του άρθρου 4 της ΕΣΔΑ και δεν έχει καμία απολύτως σημασία η συναίνεση του θύματος για τις ευθύνες του κράτους ή του θύτη

ΑΠΟΦΑΣΗ

S.M. κατά Κροατίας της 19.07.2018 (αριθ.  προσφ. 60561/14)

βλ. εδώ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η προσφεύγουσα είχε υποστηρίξει ότι πρώην αστυνομικός την είχε αναγκάσει να εκπορνευτεί για αρκετούς μήνες. Τα εθνικά δικαστήρια, έκριναν ότι η συμμετοχή της στην παροχή σεξουαλικών υπηρεσιών ήταν εθελούσια και απάλλαξαν τον κατηγορούμενο. Το Δικαστήριο του Στρασβούργου πρώτη φορά εφήρμοσε το άρθρο 4 της ΕΣΔΑ στην εμπορία και εκμετάλλευση γυναικών για σκοπούς πορνείας και την ταυτοποίησε από πλευράς συνεπειών και βαρύτητας με την εμπορία ανθρώπων. Κατά το ΕΔΔΑ δεν έχει καμία απολύτως σημασία η συναίνεση του θύματος της εκμετάλλευσης σε πορνεία για τις ευθύνες του κράτους ή του ιδιώτη θύτη.  Οι Εισαγγελικές αρχές και τα Δικαστήρια δεν είχαν ασκήσει στην περίπτωση της προσφεύγουσας τον προσεκτικό έλεγχο που απαιτείται από το άρθρο 4 για να αποφευχθεί η υπονόμευση του αποτρεπτικού αποτελέσματος του ισχύοντος συστήματος ποινικού δικαίου για τη σωματεμπορία. Υπήρξε συνεπώς διαδικαστική παραβίαση του άρθρου 4 (απαγόρευση της δουλείας και των καταναγκαστικών έργων) της Σύμβασης.

ΔΙΑΤΑΞΗ

άρθρο 4

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

Η προσφεύγουσα S.M., είναι υπήκοος της Κροατίας η οποία γεννήθηκε το 1990 και ζει στο Z. Η προσφεύγουσα υπέβαλε μήνυση τον Σεπτέμβριο του 2012, ισχυριζόμενη ότι ένας άντρας την είχε αναγκάσει να εκπορνευτεί για αρκετούς μήνες στα μέσα του 2011. Υποστήριξε ότι ο άνδρας, πρώην αστυνομικός, την είχε οδηγήσει να συναντήσει πελάτες, την είχε αναγκάσει να του δώσει τα μισά από τα χρήματα που είχε κερδίσει παρέχοντας σεξουαλικές υπηρεσίες και την απειλούσε και την τιμωρούσε αν δεν συμμορφωνόταν με τις εντολές του.

Στα τέλη του 2012 ο άνδρας κατηγορήθηκε και η προσφεύγουσα έλαβε επισήμως την ιδιότητα του θύματος εμπορίου λευκής σαρκός.  Μετά από έρευνα, ο άνδρας παραπέμφθηκε σε δίκη το 2013. Ωστόσο, αθωώθηκε από τον εξαναγκασμό της προσφεύγουσας σε πορνεία. Τα εθνικά Δικαστήρια έκριναν ότι η κατάθεση της προσφεύγουσας ήταν ασυνάρτητη και αναξιόπιστη. Κατά συνέπεια, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η εισαγγελική αρχή δεν προσκόμισε επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για καταδίκη και ότι η προσφεύγουσα είχε προχωρήσει σε εθελοντική παροχή σεξουαλικών υπηρεσιών.

Η έφεση του Εισαγγελέα απορρίφθηκε τον Ιανουάριο του 2014, ενώ η συνταγματική καταγγελία της προσφεύγουσας χαρακτηρίστηκε απαράδεκτη.

ΤΟ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ….

Το Δικαστήριο έχει ήδη αντιμετωπίσει το ζήτημα της εμπορίας ανθρώπων με αρκετές αποφάσεις, αλλά το Δικαστήριο στην περίπτωση της προσφεύγουσας είναι η πρώτη φορά κατά την οποία έπρεπε να εξετάσει κατά πόσο ήταν εφαρμοστέο το άρθρο 4 στην εμπορία και εκμετάλλευση γυναικών για σκοπούς πορνείας.

Αποφάνθηκε ότι δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής μόνο η εμπορία ανθρώπων, αλλά και η εκμετάλλευση για πορνεία εμπίπτει στο  άρθρο 4 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης. Αναφερόμενο στο διεθνές δίκαιο αναφορικά με την εμπορία ανθρώπων, το Δικαστήριο διαπίστωσε ότι ήταν άσχετο το γεγονός ότι δεν υπήρχε κανένα διεθνές στοιχείο και ότι η προσφεύγουσα ήταν στην πραγματικότητα υπήκοος του εναγομένου κράτους. Αναφέρθηκε ειδικότερα στη σύμβαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, η οποία είχε επικυρωθεί από την Κροατία και η οποία περιελάμβανε «όλες τις μορφές εμπορίας ανθρωπίνων όντων, είτε εθνικών ή διακρατικών».

Το Δικαστήριο εξέτασε περαιτέρω τις περιστάσεις της υπόθεσης της προσφεύγουσας και αν κατά πόσο έδειχναν ότι η Κροατία είχε εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της βάσει της Σύμβασης, πρώτον, στη θέσπιση νομοθετικού και διοικητικού πλαισίου για την απαγόρευση και την τιμωρία της εμπορίας ανθρώπων και στην προστασία των θυμάτων και, δεύτερον, για τη διερεύνηση ισχυρισμών περί σωματεμπορίας.

Όσον αφορά την πρώτη δέσμη υποχρεώσεων, το Δικαστήριο ήταν ικανοποιημένο ότι εκείνη την εποχή υπήρξε επαρκές νομικό πλαίσιο στην Κροατία για την αντιμετώπιση του αδικήματος που επικαλείται η προσφεύγουσα, λαμβάνοντας υπόψη την εθνική νομοθεσία που ποινικοποιεί θέματα όπως η εμπορία ανθρώπων, την καταναγκαστική πορνεία και  την εκμετάλλευση της πορνείας. Επιπλέον, η προσφεύγουσα είχε αναγνωριστεί ως θύμα εκμετάλλευσης από τις αρχές της Κροατίας και είχε πρόσβαση σε διάφορες μορφές υποστήριξης και βοήθειας, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος παροχής συμβουλών και δωρεάν νομικής συνδρομής. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της ακρόασης σχετικά με την υπόθεση της, η κατηγορούμενη είχε απομακρυνθεί από την αίθουσα του δικαστηρίου αμέσως μετά από αίτημά της και είχε καταθέσει ερήμην του.

Εν πάση περιπτώσει, διαπιστώνοντας ότι η προσφεύγουσα είχε παράσχει οικειοθελώς σεξουαλικές υπηρεσίες και ότι δεν είχε εξαναγκαστεί τα εθνικά δικαστήρια δεν είχαν λάβει υπόψη το διεθνές δίκαιο στον τομέα της εμπορίας ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, σύμφωνα με την οποία η συναίνεση του θύματος ήταν άσχετη.

Ως εκ τούτου, το Δικαστήριο δεν ήταν πεπεισμένο ότι οι Εισαγγελικές αρχές και τα Δικαστήρια είχαν ασκήσει στην περίπτωση της προσφεύγουσας το προσεκτικό έλεγχο που απαιτείται από το άρθρο 4 της Σύμβασης για να αποφευχθεί η υπονόμευση του αποτρεπτικού αποτελέσματος του ισχύοντος συστήματος ποινικού δικαίου. Υπήρξε συνεπώς διαδικαστική παραβίαση του άρθρου 4.

Δίκαιη ικανοποίηση (άρθρο 41)

Το Δικαστήριο έκρινε ότι η Κροατία πρέπει να καταβάλει στην προσφεύγουσα 5.000 ευρώ για ηθική βλάβη.

Ξεχωριστή γνώμη

Ο δικαστής Koskelo εξέφρασε αντίθετη γνώμη η οποία επισυνάπτεται  στην απόφαση (επιμέλεια echrcaselaw.com).


ECHRCaseLaw

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας, αποδέχεστε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την Πολιτική Cookies.

Privacy Settings saved!
Ρυθμίσεις Απορρήτου

Όταν επισκέπτεστε μία ιστοσελίδα, μπορεί να λάβει κάποιες βασικές πληροφορίες από τον browser σας, κατά βάση υπό τη μορφή cookies. Εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε τη συγκατάθεσή σας σε όλα αυτά.

These cookies allow us to count visits and traffic sources, so we can measure and improve the performance of our site.

We track anonymized user information to improve our website.
  • _ga
  • _gid
  • _gat

Απορρίψη όλων των υπηρεσιών
Δέχομαι όλες τις υπηρεσίες