Έλλειψη αμεροληψίας Δικαστηρίου όπου συμμετείχαν στρατιωτικοί στη σύνθεσή του σε υπόθεση αγωγής κατά του στρατού

ΑΠΟΦΑΣΗ

Kasat κατά Τουρκίας της 11.09.2018  (αριθ. προσφ. 61541/09)

βλ. εδώ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ιατρικό θέμα υγείας κατά τη διάρκεια στρατιωτικής θητείας και έλλειψη αμεροληψίας εκ μέρους του Ανωτάτου Στρατιωτικού Διοικητικού Δικαστηρίου, το οποίο απέρριψε αγωγή αποζημίωσης σε βάρος του στρατού. Μη παραβίαση δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή λόγω επαρκούς ιατρικής εξέτασής του προσφεύγοντος από τις στρατιωτικές αρχές. Παραβίαση του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη έλλειψης επαρκών εγγυήσεων ανεξαρτησίας του Ανωτάτου Διοικητικού Δικαστηρίου της Τουρκίας, λόγω συμμετοχής σε αυτό εν ενεργεία αξιωματικών του στρατού

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 2

Άρθρο 8

Άρθρο 6 παρ. 1

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

Ο προσφεύγων Adem Kasat  είναι Τούρκος υπήκοος, ο οποίος γεννήθηκε το 1984 και ζει στο Mersin. Η υπόθεση αφορούσε την καταγγελία του σχετικά με τις συνθήκες της στρατιωτικής ζωής και την υποτιθέμενη έλλειψη αμεροληψίας εκ μέρους του Στρατιωτικού Διοικητικού Ανωτάτου Δικαστηρίου, το οποίο απέρριψε την αγωγή αποζημίωσης.

Τον Οκτώβριο του 2003 ο κ. Kasat υποβλήθηκε στην απαιτούμενη τακτική ιατρική εξέταση και κρίθηκε κατάλληλος για στρατιωτική θητεία. Τον Νοέμβριο του 2003 εντάχθηκε στην στρατιωτική μονάδα κατάρτισης των ορεινών ενόπλων δυνάμεων στην Isparta και αργότερα μετατέθηκε στην ταξιαρχία της Kayseri.

Ενώ υπηρετούσε στον στρατό, παραπονέθηκε για πόνο στην πλάτη. Οι γιατροί διέγνωσαν σκολίωση και πόνους στην πλάτη. Ο κ. Kasat απεστάλη στο νοσοκομείο για ιατρική περίθαλψη και στη συνέχεια  έλαβε άδεια ασθενείας.

Μετά από εγχείρηση στην οποία υποβλήθηκε, τελικά απαλλάχθηκε από τη στρατιωτική θητεία.

Τον Νοέμβριο του 2006 ο κ. Kasat κατέθεσε αγωγή κατά του Υπουργείου Άμυνας για αποζημίωση αναφορικά με χρηματική και ηθική βλάβη, αλλά δεν έλαβε καμία απάντηση. Ο κ. Kasat κατέθεσε τότε αίτημα ενώπιον του Ανώτατου Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο όρισε επιτροπή πραγματογνωμόνων.

Τον Ιανουάριο του 2009, με βάση τις εκθέσεις, το Ανώτατο Δικαστήριο διαπίστωσε ότι από το φάκελο δεν πρόκυπτε ότι η κατάσταση του κ. Kasat συσχετίζονταν με τη στρατιωτική θητεία του. Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρξε αμέλεια ή υπαιτιότητα η οποία μπορούσε να αποδοθεί στη διοίκηση αναφορικά με τη διάγνωση και την ιατρική περίθαλψη και, συνεπώς, απέρριψε την αξίωση αποζημίωσης. Τον Απρίλιο του 2009 απέρριψε επίσης το αίτημα διόρθωσης της απόφασης του κ. Kasat.

Βασιζόμενος στο άρθρο 2 (δικαίωμα στη ζωή), ο προσφεύγων κατήγγειλε παραβίαση του δικαιώματος σεβασμού της σωματικής του ακεραιότητας. Ισχυρίστηκε ότι οι συνθήκες υπό τις οποίες είχε πραγματοποιήσει τη στρατιωτική του θητεία συνέβαλαν στην επιδείνωση του πόνου στην πλάτη του. Το Δικαστήριο εξέτασε τις καταγγελίες αυτές στο πλαίσιο του άρθρου 6 § 1 (δικαίωμα σε δίκαιη δίκη) και του άρθρου 8 (δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής) της Σύμβασης.

ΤΟ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ….

Οι στρατιωτικές αρχές είχαν καθήκον να διασφαλίσουν ότι ο προσφεύγων ήταν σε θέση να ανταπεξέλθει στις συνθήκες που θα υφίστατο στην μονάδα στην οποία μεταφέρθηκε.

Συναφώς, ο προσφεύγων είχε υποβληθεί στη συνήθη ιατρική εξέταση για να εξακριβωθεί κατά πόσο ήταν ικανός να ανταπεξέλθει στις ανάγκες της στρατιωτικής του θητείας. Επιπλέον, κατά τη στιγμή της μεταφοράς του στη μονάδα, δεν είχε ενημερώσει τις αρχές για τυχόν προβλήματα υγείας.

Σύμφωνα με τις εκθέσεις του φακέλου, η αρχική ιατρική εξέταση μπορεί να μην επαρκούσε ώστε να εξακριβωθεί το  πρόβλημα στην σπονδυλική στήλη.

Μετά την απόσπασή του στις ειδικές δυνάμεις, ο προσφεύγων υποβλήθηκε σε ιατρική εξέταση η οποία περιελάμβανε ειδικότερα ακτινογραφία στήθους, αλλά όχι ακτινογραφία πλάτης. Έπειτα από την εξέταση αυτή είχε κριθεί ικανός να εκτίσει την στρατιωτική του θητεία και άρχισε την εκπαίδευση για τις ειδικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με τον κανονισμό, όμως, η σκολίωση καθιστούσε έναν στρατιώτη ακατάλληλο να εκτίσει στρατιωτική θητεία. Τούτου λεχθέντος, καθώς δεν υπήρχαν εμφανή σημάδια αναπηρίας, θα ήταν υπερβολικό να αναμένεται από το κράτος να προχωρήσει σε μια πιο εμπεριστατωμένη εξέταση από εκείνη που προέβλεπαν οι κανόνες του στρατού σχετικά με την φυσική κατάσταση της στρατιωτικής θητείας. Θα ήταν επίσης δυσανάλογο να ζητηθεί από τις στρατιωτικές αρχές να διεξάγουν εξειδικευμένες εξετάσεις, όπως η πραγματοποίηση ακτινογραφίας πλάτης, για κάθε υποψήφιο στρατιώτη, βάση της πιθανότητας μιας τέτοιας υποκείμενης κατάστασης.

Επιπλέον, οι στρατιωτικές αρχές δεν μπορούσαν να κατηγορηθούν για έλλειψη καλής θέλησης. Είχαν αντιδράσει σωστά και γρήγορα  μόλις έλαβαν γνώση των προβλημάτων υγείας του προσφεύγοντος. Ο προσφεύγων εισήχθη στο νοσοκομείο και χειρουργήθηκε με έξοδα του κράτους. Επιπλέον, δεδομένου ότι οι γιατροί είχαν κρίνει ότι ο προσφεύγων  δεν μπορούσε πλέον να εκτίσει τη στρατιωτική του θητεία, απαλλάχθηκε. Τέλος, δεν υπάρχει αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ της στρατιωτικής θητείας και της εμφάνισης, μαζί με την χειροτέρευση, της καταστάσεως που υπέστη ο προσφεύγων.,

Μη παραβίαση του Άρθρου 8

Στηριζόμενος στο άρθρο 6 § 1 της Σύμβασης, ο προσφεύγων καταγγέλει επίσης την έλλειψη ανεξαρτησίας και αμεροληψίας των δικαστών του Ανωτάτου Διοικητικού Δικαστηρίου.

Το Δικαστήριο δηλώνει ότι έχει ήδη εξετάσει μια πανομοιότυπη προσφυγή στην κύρια υπόθεση Tanışma κατά Τουρκίας (αρ. προσφ. 32219/05-17 Νοεμβρίου 2015) και έχει διαπιστώσει παραβίαση του άρθρου 6 § 1 της Σύμβασης λόγω των εν ενεργεία αξιωματικών καριέρας που υπηρετούν στο Ανώτατο Στρατιωτικό Διοικητικό Δικαστήριο, το οποίο έτσι δεν φέρει επαρκείς εγγυήσεις ανεξαρτησίας, αφού εκδικάζει αγωγή εναντίον του στρατού (Tanışma κατά Τουρκίας, προαναφερθείσα, §§ 76-84, και Sürer κατά Τουρκίας , αρ. προσφ. 20184/06 , §§ 45-46, 31 Μαΐου 2016).

Ως εκ τούτου, κηρύσσει την προσφυγή παραδεκτή και διαπιστώνει παραβίαση του άρθρου 6 § 1 της Σύμβασης.

Δίκαιη ικανοποίηση: 1.500 ευρώ για ηθική βλάβη(επιμέλεια echrcaselaw.com). 


ECHRCaseLaw

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας, αποδέχεστε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την Πολιτική Cookies.

Privacy Settings saved!
Ρυθμίσεις Απορρήτου

Όταν επισκέπτεστε μία ιστοσελίδα, μπορεί να λάβει κάποιες βασικές πληροφορίες από τον browser σας, κατά βάση υπό τη μορφή cookies. Εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε τη συγκατάθεσή σας σε όλα αυτά.

These cookies allow us to count visits and traffic sources, so we can measure and improve the performance of our site.

We track anonymized user information to improve our website.
  • _ga
  • _gid
  • _gat

Απορρίψη όλων των υπηρεσιών
Δέχομαι όλες τις υπηρεσίες