Σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα οι συνθήκες υγιεινής και κράτησης των φυλακών Γενεύης. 3,39m² ο ατομικός χώρος στο κελί. Μη διαπίστωση εξευτελιστικής μεταχείρισης

ΑΠΟΦΑΣΗ

Bardali κατά Ελβετίας της 24.11.2020 (αριθ. προσφ. 31623/17)

βλ. εδώ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Συνθήκες κράτησης σε φυλακή της Γενεύης. Κελί μικρότερο των 4 μ2. Ικανοποιητικές συνθήκες υγιεινής και διαβίωσης.

Το Δικαστήριο ανέφερε ότι η έλλειψη προσωπικού χώρου για τον προσφεύγοντα στη φυλακή δεν μπορεί από μόνη της να θεμελιώνει παράβαση του άρθρου 3 της ΕΣΔΑ. Πράγματι, ο διαθέσιμος χώρος ήταν μικρότερος από το ελάχιστο των 4m² που καθιερώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρόληψη των βασανιστηρίων και της απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης (CPT), ωστόσο έπρεπε να εξεταστεί μαζί με τις λοιπές ουσιαστικές  συνθήκες κράτησης του προσφεύγοντος προκειμένου να καθοριστεί εάν υπήρξε ή όχι παραβίαση του άρθρου 3.

Κατά το ΕΔΔΑ οι συνθήκες κράτησης του προσφεύγοντος και ιδίως οι συνθήκες υγιεινής και ο εξαερισμός, το νερό και τα τρόφιμα, η θέρμανση και το φως, ήταν όλα κατάλληλα και σύμφωνα με τα εθνικά και διεθνή πρότυπα. Λαμβάνοντας υπόψη τις συνολικές ουσιαστικές συνθήκες κράτησης του προσφεύγοντος, το Στρασβούργο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο προσφεύγων δεν είχε υποστεί κάποια δυσφορία ή κακουχία που να υπερβαίνει το αναπόφευκτο επίπεδο ταλαιπωρίας που ενυπάρχει στην κράτηση.

Το Στρασβούργο δεν διαπίστωσε παραβίαση του άρθρου 3 (απαγόρευση απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης) της ΕΣΔΑ.

ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 3

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

Ο προσφεύγων Akram Bardali είναι ιρακινός υπήκοος ο οποίος γεννήθηκε το 1984.

Στις 15 Απριλίου 2015, ο προσφεύγων καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 36 μηνών από το Ποινικό Δικαστήριο του Καντονιού της Γενεύης για απόπειρα σοβαρής σωματικής βλάβης και παράνομη είσοδο στην Ελβετία. Στη φυλακή προχώρησε σε απεργία πείνας και δίψας ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την καταδίκη του, την οποία θεώρησε άδικη. Στις 8 Μαΐου 2015 προσπάθησε να αυτοκτονήσει. Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο της Γενεύης για επείγουσα θεραπεία και μετά μεταφέρθηκε στη ψυχιατρική μονάδα της φυλακής κοντά στη φυλακή Champ-Dollon, όπου επέστρεψε στις 11 Μαΐου 2015.

Στη συνέχεια, ο προσφεύγων υπέβαλε Αίτηση στο Τμήμα ποινικής προσφυγής και επανεξέτασης της ποινής του Καντονίου της Γενεύης διαμαρτυρόμενος μεταξύ άλλων, για τον υπερπληθυσμό στη φυλακή Champ-Dollon. Δήλωσε ότι επειδή μοιράζονταν ένα κελί διαμέτρου περίπου 10 m2 με δύο άλλους κρατούμενους, δεν μπορούσε να κινηθεί μέσα στο κελί, δεδομένου ότι στα 3,39m² του ατομικού χώρου που του αναλογούσαν συμπεριλαμβάνονταν επίσης τα έπιπλα. Το Δικαστήριο αναγνώρισε τις εν λόγω συνθήκες κράτησης αλλά έκρινε ότι δεν ήταν ασυμβίβαστα με την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο απέρριψε την έφεση του προσφεύγοντος. Σημείωσε ότι ο προσφεύγων πράγματι τέθηκε υπό κράτηση για 98 συνεχόμενες ημέρες, από τις 18 Απριλίου 2015 έως τις 28 Ιουλίου 2015, σε μεμονωμένο κελί στο οποίο κρατούνταν 3 τρόφιμοι, με αποτέλεσμα ο προσωπικός του χώρος να ανέρχεται στα 3,39 m².

Ωστόσο, το Δικαστήριο έκρινε ότι η προθεσμία των τριών μηνών που ορίζεται στην εθνική νομολογία – μετά την οποία οι εν λόγω συνθήκες κράτησης δεν ήταν πλέον ανεκτές και χαρακτηρίζονταν ασύμβατες με την ανθρώπινη αξιοπρέπεια – ήταν ενδεικτική, και έπρεπε να ληφθεί υπόψη και η συνολική εκτίμηση των πραγματικών συνθηκών κράτησης, συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης υγιεινής και εξαερισμού, νερού και τροφίμων, θέρμανσης και φωτισμού του κελιού. Λαμβάνοντας υπόψη όλες τις περιστάσεις και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η επίμαχη περίοδος κράτησης είχε υπερβεί ελάχιστα την προθεσμία των τριών μηνών, το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο προσφεύγων  δεν είχε κρατηθεί σε συνθήκες ασυμβίβαστες με την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Ο προσφεύγων μεταφέρθηκε στη φυλακή La Brenaz στο Puplinge, όπου εξέτισε την ποινή του στις 5 Μαρτίου 2018.

Βασιζόμενος στο άρθρο 3 (απαγόρευση απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης) της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, ο προσφεύγων παραπονέθηκε, ιδίως, ότι είχε μόνο 3,39 m2 ατομικού χώρου, εκ των οποίων  1,59 m2 καταλαμβάνονταν από έπιπλα, κατά τη διάρκεια  98 συνεχόμενων ημερών κράτησης στη φυλακή στο Champ-Dollon.

ΤΟ ΣΤΡΑΒΟΥΡΓΟ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ…

Άρθρο 3

Το Δικαστήριο σημείωσε ότι μεταξύ 18 Απριλίου 2015 και 28 Ιουλίου 2015, εκτός από τις τρεις ημέρες νοσηλεία στο νοσοκομείο, ο προσφεύγων είχε τεθεί υπό κράτηση, με δύο άλλα άτομα, σε κελί επιφάνειας 10,18 m², εξαιρουμένων των εγκαταστάσεων υγιεινής. Ο διαθέσιμος προσωπικός του χώρος ήταν επομένως συνολικά 3,39 m². Οι συνθήκες κράτησης του προσφεύγοντος ήταν οι ίδιες από τις 17 Νοεμβρίου 2014 έως τις 12 Ιανουαρίου 2015,στο ίδιο κελί καθώς και σε ένα άλλο.

Επομένως, το Δικαστήριο παρατήρησε ότι κατά τη διάρκεια αυτών των δύο μη διαδοχικών περιόδων, ο προσφεύγων είχε προσωπικό χώρο άνω των 3 m² αλλά ωστόσο λιγότερο από το ελάχιστο των 4 m² που καθιερώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη πρόληψη των βασανιστηρίων και της απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης (CPT). Το Δικαστήριο σημείωσε, ωστόσο, ότι εκτός των επίδικων περιόδων, δηλαδή για το μεγαλύτερο μέρος της διάρκειας της κράτησής του στη φυλακή Champ-Dollon, ο προσφεύγων είχε επωφεληθεί από περισσότερα από 4 m² προσωπικού χώρου.

Κατά συνέπεια, το Δικαστήριο έπρεπε να εξετάσει τις άλλες σημαντικές πτυχές των συνθηκών κράτησης του προσφεύγοντος για να προσδιορίσει εάν η έλλειψη χώρου είχε επηρεαστεί από άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της έλλειψης πρόσβασης σε γυμναστήριο ή στο προαύλιο και το φωτισμό του κελιού, τον εξαερισμό , τις υπερβολικά χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες στα κελιά, την έλλειψη ιδιωτικότητας στις τουαλέτες ή τις κακές συνθήκες υγιεινής και καθαριότητας.

Πρώτον, το Δικαστήριο παρατήρησε ότι δεν αμφισβητήθηκε μεταξύ των διαδίκων ότι οι εγκαταστάσεις υγιεινής στο κελί στεγάζονταν σε ξεχωριστό θάλαμο και ότι ο προσφεύγων είχε δωρεάν και ιδιωτική πρόσβαση σε αυτές τις εγκαταστάσεις. Ούτε αμφισβητήθηκε ότι το κελί είχε μεγάλο παράθυρο και άφθονο φως κατά τη διάρκεια της μέρας και ότι υπήρχε επαρκής παροχή καθαρού αέρα μέσω του συστήματος εξαερισμού και μηχανική εξαγωγή του αέρα, καθώς και ανεμιστήρας για τη μείωση της θερμοκρασίας το καλοκαίρι. Ο προσφεύγων ως εκ τούτου είχε απρόσκοπτη πρόσβαση στον αέρα και στο φως της μέρας, καθώς και πόσιμο νερό.

Το Δικαστήριο αποδέχθηκε στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με τη γνώμη του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου, ότι οι συνθήκες κράτησης του προσφεύγοντος και ιδίως οι συνθήκες υγιεινής και ο εξαερισμός, το νερό και τα τρόφιμα, η θέρμανση και το φως, ήταν όλα κατάλληλα και σύμφωνα με τα εθνικά και διεθνή πρότυπα.

Δεύτερον, το Δικαστήριο σημείωσε ότι ο προσφεύγων δεν είχε υποβάλει λεπτομερή κατάλογο με τα παράπονά του, δεν είχε αναφέρει τις ημερομηνίες ή τις ακριβείς περιστάσεις των περιορισμών για τους οποίους  διαμαρτυρήθηκε και δεν υπήρχε τίποτα στο φάκελο της υπόθεσης που να υποδηλώνει ότι υπήρχε επιδείνωση της φυσικής του κατάστασης ή τυχόν κίνδυνος για την υγεία του. Επιπλέον, όπως προέκυψε από τα έγγραφα, ο προσφεύγων είχε επωφεληθεί από την καθημερινή άσκηση μιας ώρας στο προαύλιο, και, από τις 17 Νοεμβρίου 2014 έως τις 19 Αυγούστου 2015, μίας ώρας άθληση την εβδομάδα σε γυμναστήριο. Στις παρατηρήσεις της, η κυβέρνηση είχε προσθέσει ότι ο προσφεύγων είχε εργαστεί στη κουζίνα μεταξύ 15 Φεβρουαρίου 2016 και 27 Οκτωβρίου 2016, όπου εργάζονταν από 3 έως και 5 ώρες κάθε μέρα. Επίσης του επιτρέπονταν να βγαίνει από το κελί του για επισκέψεις και για προσευχές την Παρασκευή κάθε  δυο βδομάδες.

Τρίτον, όσον αφορά τις άλλες πτυχές που ανέφερε ο προσφεύγων στις παρατηρήσεις του – δηλαδή, την απουσία κοινωνικών ή ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, την υψηλή θερμοκρασία και τα σημάδια μούχλας στο κελί λόγω κακού εξαερισμού, το γεγονός ότι δεν μπορούσε να κάνει ντους κάθε μέρα και τους περιορισμούς σχετικά με τις επισκέψεις και τις τηλεφωνικές κλήσεις – το Δικαστήριο σημείωσε ότι αυτές οι καταγγελίες δεν είχαν υποβληθεί έγκυρα ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων και συνεπώς δεν μπορούσαν να ληφθούν υπόψη από το Δικαστήριο.

Τέλος, σε σχέση με την απεργία πείνας που είχε ξεκινήσει τον Μάιο του 2015, δεν υπήρχε τίποτα που να υποδηλώνει ότι ο προσφεύγων δεν είχε λάβει κατάλληλη ιατρική περίθαλψη ή κάτι που να αντικρούει τον ισχυρισμό της κυβέρνησης ότι ο προσφεύγων είχε λάβει ψυχιατρική θεραπεία μετά την απαλλαγή του από το νοσοκομείο.

Το Δικαστήριο κατέληξε επομένως στο συμπέρασμα ότι οι συνθήκες κράτησης στη φυλακή Champ-Dollon δεν είχαν υποβάλλει τον προσφεύγοντα σε κίνδυνο ή σε δυσκολίες τέτοιας έντασης που να υπερβαίνει το αναπόφευκτο επίπεδο που επιφέρει η κράτηση.

Το ΕΔΔΑ δεν διαπίστωσε παραβίαση του άρθρου 3 της ΕΣΔΑ.

 


ECHRCaseLaw

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας, αποδέχεστε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την Πολιτική Cookies.

Privacy Settings saved!
Ρυθμίσεις Απορρήτου

Όταν επισκέπτεστε μία ιστοσελίδα, μπορεί να λάβει κάποιες βασικές πληροφορίες από τον browser σας, κατά βάση υπό τη μορφή cookies. Εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε τη συγκατάθεσή σας σε όλα αυτά.

These cookies allow us to count visits and traffic sources, so we can measure and improve the performance of our site.

We track anonymized user information to improve our website.
  • _ga
  • _gid
  • _gat

Απορρίψη όλων των υπηρεσιών
Δέχομαι όλες τις υπηρεσίες