Η απέλαση που εκθέτει σε κίνδυνο βασανιστηρίων κατηγορούμενο παραβιάζει το άρθρο 3 της ΕΣΔΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ

M.A. κατά Γαλλίας της 01.02.2018 (αριθμ. προσφ. 9373/15)

βλ. εδώ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Απέλαση αλλοδαπού, καταδικασθέντος στη χώρα του για τρομοκρατικές ενέργειες. Κίνδυνος να υποστεί βασανιστήρια στη χώρα προέλευσής του (Αλγερία). Παραβίαση προσωρινού μέτρου αναστολής απέλασης. Παραβίαση του άρθρου 3 για βασανιστήρια.  Οι κρατικές αρχές πρέπει να λάβουν συγκεκριμένες και ακριβείς διαβεβαιώσεις από την χώρα προέλευσης ότι ο προσφεύγων δεν θα υποστεί μεταχείριση αντίθετη προς το άρθρο 3 της Σύμβασης.

ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 3

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

Ο προσφεύγων είναι υπήκοος της Αλγερίας, ο οποίος γεννήθηκε το 1976 και βρίσκεται σήμερα στην Αλγερία. Μετά τη συμμετοχή του σε ισλαμικά κινήματα  στην Αλγερία, ο προσφεύγων εγκατέλειψε τη χώρα καταγωγής του το 1999 και ταξίδεψε στην Ισπανία και στη συνέχεια στη Γαλλία. Το 2006 καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης 7 ετών και σε μόνιμη απέλαση από το γαλλικό έδαφος για τη συμμετοχή του σε συνωμοσία σχετικά με τη προετοιμασία πράξεων τρομοκρατίας.

Το 2010, οι γαλλικές αρχές επιχείρησαν να εκτελέσουν τη απόφαση. Στις 19 Απριλίου

2010, ο προσφεύγων υπέβαλε αίτημα στο Δικαστήριο για τη λήψη προσωρινών μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 39 του κανονισμού του Δικαστηρίου. Στις 26 Απριλίου, το Δικαστήριο υπέδειξε στην κυβέρνηση ότι δεν θα έπρεπε να απελαθεί ο προσφεύγων στην Αλγερία κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Ο προσφεύγων απελευθερώθηκε και υπάχθηκε υπό υποχρεωτική εντολή παραμονής. Με απόφαση της 1ης Ιουλίου 2014 (αριθ. προσφ. 21580/10), το Δικαστήριο κήρυξε την αίτησή του απαράδεκτη λόγω μη εξάντλησης των εγχώριων ένδικων μέσων και το προσωρινό μέτρο άρθηκε.

Τον Δεκέμβριο του 2014, ο προσφεύγων υπέβαλε αίτημα ασύλου, το οποίο απορρίφθηκε από το Γαλλικό Γραφείο Προστασίας Προσφύγων και Απάτριδων (OFPRA) στις 17 Φεβρουαρίου 2015. Στις 20 Φεβρουαρίου ενημερώθηκε σχετικά με

την απόφαση OFPRA κατά τη διάρκεια εμφάνισης του σε αστυνομικό τμήμα στο πλαίσιο υποχρεώσεων σχετικά με την υποχρεωτική εντολή παραμονής του. Οι αρχές εκτέλεσαν την απόφαση απέλασης και ο προσφεύγων μεταφέρθηκε αμέσως στο αεροδρόμιο του Roissy στο Παρίσι. Ο δικηγόρος του προσφεύγοντος, έχοντας ενημερωθεί ότι εκδιώχθηκε, υπέβαλε νέο αίτημα έκδοσης προσωρινών μέτρων στο Δικαστήριο. Το δικαστήριο ενήργησε την ίδια ημέρα, προτείνοντας στη Κυβέρνηση να μην απελάσει τον προσφεύγοντα πριν από τις 25 Φεβρουαρίου. Ωστόσο, μέχρι να λάβουν οι αστυνομικές αρχές τις απαραίτητες οδηγίες, οι πόρτες του αεροσκάφους είχαν ήδη κλείσει με τον προσφεύγοντα να βρίσκεται επί του αεροσκάφους. Το αεροσκάφος απογειώθηκε για την Αλγερία στις 4.15 μ.μ. Κατά την άφιξή του στην Αλγερία, ο προσφεύγων τέθηκε υπό αστυνομική κράτηση και, στη συνέχεια, κατηγορήθηκε και προφυλακίστηκε.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που κοινοποίησαν οι διάδικοι στο Δικαστήριο, ο προσφεύγων εξακολουθεί να κρατείται στη φυλακή Chlef.

ΤΟ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ…

Άρθρο 3

Το Δικαστήριο επιβεβαίωσε ότι ήταν νόμιμο τα συμβαλλόμενα κράτη να ενεργούν με αυστηρό τρόπο αναφορικά με όσους συνέβαλαν σε τρομοκρατικές πράξεις. Παρατήρησε, σε σχέση με την υπό κρίση υπόθεση, ότι οι αναφορές  που καταρτίστηκαν από την επιτροπή του ΟΗΕ κατά των βασανιστηρίων και αρκετές ΜΚΟ περιέγραψαν την ανησυχητική κατάσταση στην Αλγερία. Οι αναφορές αυτές, που χρονολογούνται από το έτος απομάκρυνσης του προσφεύγοντος στην Αλγερία, αναφέρουν πολλές συλλήψεις από το Τμήμα Πληροφόρησης και Ασφάλειας (DRS), ιδίως συλλήψεις ατόμων που ήταν ύποπτα για συμμετοχή στη διεθνή τρομοκρατία. Τέτοια πρόσωπα είχαν προφυλακιστεί χωρίς δικαστική επίβλεψη ή δυνατότητα επικοινωνίας με τον έξω κόσμο, και συχνά υπέστησαν κακομεταχείριση ή μάλιστα βασανίστηκαν.

Το Δικαστήριο σημείωσε ότι στη Γαλλία ο προσφεύγων καταδικάστηκε βάση λεπτομερούς και αιτιολογημένης απόφασης, η οποία είχε δημοσιευθεί. Κατά την άφιξή του στην Αλγερία είχε, όπως φοβόταν,  συλληφθεί  από το DRS και φυλακίστηκε. Δεδομένου του προφίλ του προσφεύγοντος και του γεγονότος ότι οι αρχές της Αλγερίας γνώριζαν την καταδίκη του για σοβαρές τρομοκρατικές πράξεις, το Δικαστήριο έκρινε ότι κατά τη στιγμή της απομάκρυνσής του στην Αλγερία, υπήρχε πραγματικός και σοβαρός κίνδυνος μεταχείρισης αντίθετος προς το άρθρο 3 της Σύμβασης.

Συνεπώς, οι γαλλικές αρχές παραβίασαν το άρθρο 3 της σύμβασης.

Άρθρο 34

Το Δικαστήριο σημείωσε ότι το προσωρινό μέτρο δεν είχε τηρηθεί, όπως στην πραγματικότητα αναγνώρισε η ίδια η  Κυβέρνηση. Έχοντας πλήρη επίγνωση του γεγονότος ότι οι αρχές ενδέχεται να υποχρεωθούν να εκτελέσουν μια  απόφαση απέλασης άμεσα και αποτελεσματικά, επανέλαβε ότι οι όροι εκτέλεσης ενός τέτοιου μέτρου δεν θα πρέπει να αποσκοπούν στο να στερήσουν στον απελαθέντα το δικαίωμα να ζητήσει από το Δικαστήριο να διατάξει ένα προσωρινό μέτρο. Το Δικαστήριο παρατήρησε ότι η απόφαση δεν είχε κοινοποιηθεί στον προσφεύγοντα σχετικά με την απόρριψη της αίτησής του για άσυλο στις 17 Φεβρουαρίου έως τις 20 Φεβρουαρίου, όταν είχε ήδη προγραμματιστεί η μεταφορά του και οι αρχές της Αλγερίας είχαν ήδη εκδώσει άδεια διέλευσης, χωρίς να το γνωρίζει.

Το Δικαστήριο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι γαλλικές αρχές είχαν ορίσει δύσκολες προϋποθέσεις βάσει των οποίων ο προσφεύγων θα μπορούσε να απευθυνθεί  στο Δικαστήριο για την έκδοση δεύτερου προσωρινού μέτρου. Είχαν εσκεμμένα και ανεπανόρθωτα μειώσει το επίπεδο προστασίας των δικαιωμάτων που ορίζονται στη Σύμβαση.

Η απέλαση στερούσε κάθε πιθανή διαπίστωση παραβίασης της αποτελεσματικότητάς της.

Το Δικαστήριο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι γαλλικές αρχές δεν είχαν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους βάσει του άρθρου 34

Λοιπά άρθρα

Το Δικαστήριο απέρριψε την καταγγελία σχετικά με εικαζόμενη παραβίαση του άρθρου 8 με το σκεπτικό ότι ο προσφεύγων δεν είχε εξαντλήσει τα διαθέσιμα εσωτερικά ένδικα μέσα. Όσον αφορά τον ισχυρισμό του προσφεύγοντος ότι η σύζυγός του και τα παιδιά του ήταν θύματα παραβίασης του άρθρου 3, το Δικαστήριο σημείωσε ότι οι τελευταίοι δεν ήταν προσφεύγοντες στην υπόθεση.

Επομένως, η προσφυγή αυτή απορρίφθηκε.

Δίκαιη ικανοποίηση (άρθρο 41)

Το Δικαστήριο έκρινε ότι για την ηθική βλάβη την οποία υπέστη ο προσφεύγων , ο τελευταίος είχε αποζημιωθεί επαρκώς με την διαπίστωση παραβίασης. Εκτίμησε ότι η Γαλλία όφειλε να καταβάλει στον προσφεύγοντα 4.000 ευρώ για τα έξοδα και τις δαπάνες.

Άρθρο 46

Δεδομένης της εξαιρετικά ευάλωτης κατάστασης του προσφεύγοντος μετά τη μεταγωγή του στην Αλγερία, το Δικαστήριο έκρινε ότι η γαλλική κυβέρνηση ήταν υποχρεωμένη να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να λάβει από τις αρχές της Αλγερίας  συγκεκριμένες και ακριβείς διαβεβαιώσεις ότι ο προσφεύγων δεν είχε, και δεν θα υπόκειντο σε μεταχείριση αντίθετη προς το άρθρο 3 της Σύμβασης.

Ξεχωριστή γνώμη

Ο δικαστής O’Leary εξέφρασε χωριστή γνώμη, η οποία επισυνάπτεται στην απόφαση (επιμέλεια echrcaselaw.com).


ECHRCaseLaw

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας, αποδέχεστε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την Πολιτική Cookies.

Privacy Settings saved!
Ρυθμίσεις Απορρήτου

Όταν επισκέπτεστε μία ιστοσελίδα, μπορεί να λάβει κάποιες βασικές πληροφορίες από τον browser σας, κατά βάση υπό τη μορφή cookies. Εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε τη συγκατάθεσή σας σε όλα αυτά.

These cookies allow us to count visits and traffic sources, so we can measure and improve the performance of our site.

We track anonymized user information to improve our website.
  • _ga
  • _gid
  • _gat

Απορρίψη όλων των υπηρεσιών
Δέχομαι όλες τις υπηρεσίες