H καθυστέρηση της επανασύνδεσης μητέρας και κόρης ήταν επιβεβλημένη λόγω δικαστικής διερεύνησης κατηγοριών σεξουαλικής κακοποίησης. Μη παραβίαση της οικογενειακής ζωής.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Stankūnaitė κατά Λιθουανίας  της 29.10.2019 ( αριθ. προσφ.  67068/11)

βλ. εδώ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η προσφεύγουσα κατηγορήθηκε για σεξουαλική κακοποίηση  της κόρης της. Η υπόθεση διερευνήθηκε δικαστικά και οι κοινωνικές υπηρεσίες παιδικής πρόνοιας έλαβαν τα κατάλληλα μέτρα για να απομακρύνουν το παιδί από την μητέρα. Οι κατηγορίες απορρίφθηκαν και αρμόδιες αρχές κατέβαλαν κάθε πρόσφορη προσπάθεια για την επανασύνδεση μητέρας -κόρης, το δε κράτος, συνέδραμε στην εκτέλεση της απόφασης ανάθεσης της επιμέλειας, εκ νέου στην μητέρα.

Το Δικαστήριο διαπίστωσε ειδικότερα ότι οι αρχές είχαν ενεργήσει με την απαιτούμενη προσοχή  στη διαδικασία επιμέλειας δεδομένου ότι  έπρεπε πρώτα να περιμένουν την απαλλαγή της προσφεύγουσας από  τις κατηγορίες  σεξουαλικής κακοποίησης της κόρης της,  και επειδή δεν μπόρεσε να εντοπίσει τυχόν αδικαιολόγητες καθυστερήσεις  στις ενέργειες των αρχών που οφείλονταν στις εν  λόγω διαδικασίες, ενώ αντιθέτως το κράτος συνέδραμε  με κάθε μέσο στην εκτέλεση της τελικής απόφασης για την ανάθεση της επιμέλειας, αποφάσισε ότι δεν υπάρχει παραβίαση του άρθρου 8.

ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 8

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

Η προσφεύγουσα Laimutė Stankūnaitė είναι υπήκοος της Λιθουανίας η οποία γεννήθηκε το 1986.

Στα τέλη του 2008 η προσφεύγουσα κατηγορήθηκε από τον πρώην σύντροφό της D.K. ότι κακοποιούσε σεξουαλικά τη κόρης τους, η οποία γεννήθηκε το 2004, ενώ το ζευγάρι ήταν ακόμα μαζί. Η διερεύνηση της υπόθεσης τελικά σταμάτησε τον Νοέμβριο του 2010 χωρίς να ληφθούν μέτρα κατά της προσφεύγουσας.

Εν τω μεταξύ, τον Οκτώβριο του 2009, οι διαδικασίες επιμέλειας για την κόρη είχαν ως αποτέλεσμα να εκδοθεί προσωρινή διαταγή γονικής μέριμνας υπέρ της αδελφής του D.K. N.V., ενώ η προσφεύγουσα είχε δικαίωμα να συναντάει τη κόρη της βρισκόμενη υπό επίβλεψη. Η εντολή εκδόθηκε αφού ο D.K. είχε διαφύγει από την σύλληψη μετά τη δολοφονία δύο ατόμων, υπόπτων στην υπόθεση κακοποίηση, στο Kaunas. Ο D.K. τελικά βρέθηκε νεκρός τον Απρίλιο του 2010.

Μετά την διακοπή της έρευνας σχετικά με την προσφεύγουσα,  την επικύρωση της απόφασης από δικαστήριο, η προσφεύγουσα  υπέβαλε αίτημα για την επιστροφή της κόρης της σε αυτήν και τον Δεκέμβριο του 2011 το αίτημά της έγινε δεκτό. Το δικαστήριο προέβη σε εξέταση των περιστάσεων, σημειώνοντας ότι οι ποινικές κατηγορίες κατά της προσφεύγουσας απορρίφθηκαν, και λαμβάνοντας υπόψη τη νομολογία του Δικαστηρίου του Στρασβούργου σχετικά με  το συμφέρον του παιδιού.

Παρά τη δικαστική απόφαση, τη συμμετοχή δικαστικού επιμελητή και την επιβολή προστίμου, η N.V. αρνήθηκε να παραδώσει το παιδί. Συνεπώς, οι αρχές επιχείρησαν βίαιη απομάκρυνση. Μια τέτοια προσπάθεια ήταν ανεπιτυχής καθώς οι συγγενείς της οικογένειας του D.K. και της N.V. περικύκλωσαν το σπίτι όπου ζούσε η κόρη και εμπόδισαν την παράδοση της. Τον Μάιο του 2012 ένας δικαστικός επιμελητής και η αστυνομία πήραν το παιδί και το επέστρεψαν στην προσφεύγουσα, παρά την παρουσία μεγάλου πλήθους ατόμων.

ΤΟ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ…

Το Δικαστήριο αποφάσισε ότι θα εξετάσει τις καταγγελίες της προσφεύγουσας βάσει του άρθρου 8 μόνο. Επίσης δήλωσε ως απαράδεκτη την καταγγελία της σχετικά με την προσωρινή διαταγή επιμέλειας του Οκτωβρίου 2009 καθώς  δεν είχε ασκήσει έφεση κατά της αποφάσεως αυτής και, ως εκ τούτου, δεν είχε εξαντλήσει αποτελεσματικά τα εγχώρια ένδικα μέσα.

Στη συνέχεια διαίρεσε τις εναπομένουσες καταγγελίες της προσφεύγουσας σε δύο περιόδους: από τον Δεκέμβριο του 2009, όταν είχε ζητήσει πρώτα από τα δικαστήρια να επιστρέψουν την κόρη της σε αυτήν, μέχρι το Δεκέμβριο του 2011, όταν ένα δικαστήριο είχε αποδεχτεί το εν λόγω αίτημα, και τη περίοδο μεταξύ αυτής της απόφασης και της πραγματικής επιστροφής του παιδιού της.

Όσον αφορά την πρώτη περίοδο, το Δικαστήριο επισήμανε ότι η καθυστέρηση δύο ετών κατά τη χορήγηση του αιτήματος της προσφεύγουσας να λάβει πίσω το παιδί της ήταν για αναμφισβήτητα αντικειμενικούς λόγους.

Πρώτα απ’ όλα, χρειάστηκε ένα χρόνο για να μπορέσει το Περιφερειακό Δικαστήριο να επικυρώσει την απόφαση του εισαγγελέα να διακόψει τη διερεύνηση της σεξουαλικής κακομεταχείρισης και στη συνέχεια το δικαστήριο που ασχολείται με την αίτημα σχετικά με τη επιστροφή του παιδιού  έπρεπε να αξιολογήσει τι ήταν προς το συμφέρον της. Μόλις οι πραγματογνώμονες είχαν συντάξει την έκθεσή τους υπέρ της προσφεύγουσας, χρειάστηκε μόνο δύο μήνες για την έκδοση απόφασης δικαστηρίου να της επιστρέψει το παιδί.

Το Δικαστήριο δεν μπόρεσε να εντοπίσει τυχόν αδικαιολόγητες καθυστερήσεις που οφείλονταν στις εν λόγω αρχές        στις εν λόγω διαδικασίες. Αντιθέτως, είχαν ασχοληθεί με το θέμα με απαιτούμενη επιμέλεια.

Η προσφεύγουσα διαμαρτυρήθηκε επίσης ότι είχε ελάχιστη ή καθόλου επικοινωνία με την κόρη της κατά τη διάρκεια των δικαστικών διαδικασιών.

Το Δικαστήριο παρατήρησε ότι το περιφερειακό δικαστήριο του Kaunas City διέταξε το Δεκέμβριο του 2008 προσωρινά μέτρα, τα οποία είχαν εμποδίσει την προσφεύγουσα να βλέπει την κόρη της. Ωστόσο, διαπίστωσε ότι τα εν λόγω μέτρα ήταν δικαιολογημένα, δεδομένης της διερεύνησης της σεξουαλικής παρενόχλησης η οποία είχε μόλις αρχίσει. Τα μέτρα επικοινωνίας αναθεωρήθηκαν σύντομα, επιτρέποντας στην προσφεύγουσα να βλέπει την κόρη της σε τακτική βάση. Η εντολή αυτή είχε παραμείνει σε ισχύ μέχρι την έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου να επιστρέψει την κόρη στην προσφεύγουσα.

Το Δικαστήριο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η προσφεύγουσα δεν παρεμποδίστηκε σε κανένα στάδιο της αστικής διαδικασίας από το να βλέπει και να επικοινωνεί με την κόρη της. Πιο σημαντικό, η προσφεύγουσα δεν ισχυρίστηκε ότι οι αρχές την είχαν εμποδίσει να κρατήσει επαφές με το παιδί της  λόγω ενεργειών ή παραλείψεων τους.

Η προσφεύγουσα υποστήριξε επίσης ότι η ίδια και η κόρη της δεν είχαν τη δυνατότητα να αισθάνονται ελεύθεροι κατά τη διάρκεια των συναντήσεων. Το Δικαστήριο σημείωσε ότι η προσφεύγουσα είχε λάβει ψυχολογική βοήθεια και ότι η σχέση της με το παιδί είχε βελτιωθεί στη συνέχεια. Η κοινωνική υπηρεσία παιδικής πρόνοιας παρακολουθούσε  επίσης προληπτικά την κατάσταση και είχε συνδράμει τα δικαστήρια.

Έτσι, το Δικαστήριο διαπίστωσε ότι η διαδικασία που οδήγησε στη δικαστική απόφαση του Δεκεμβρίου 2011 για την επιστροφή του παιδιού είχε διεξαχθεί με την απαιτούμενη επιμέλεια και ότι τα μέτρα σχετικά με τον διαχωρισμό του παιδιού από τη μητέρα και στη συνέχεια η επικοινωνία με την κόρη της βασίστηκε σε αντικειμενικούς λόγους.

Όσον αφορά τη δεύτερη περίοδο, μεταξύ της τελικής απόφασης του δικαστηρίου και της πραγματικής επιστροφής του παιδιού, το δικαστήριο σημείωσε ότι η αδελφή του D.Κ. η Ν.V. είχε λάβει άμεσα μέτρα για να εμποδίσει την επιστροφή της κόρης στη μητέρα, όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι δεν επέτρεπε το παιδί να παρακολουθήσει το σχολείο και το κρατούσε στο σπίτι της. Οι προσπάθειες του δικαστικού επιμελητή να παραλάβει την κόρη είχαν επίσης παρεμποδιστεί, πρώτον, επειδή η N.V. δεν την είχε  μεταφέρει στο σχολείο την καθορισμένη ημέρα και δεύτερον λόγω της αντιπαράθεσης με ένα μεγάλο πλήθος ατόμων  και τη σωματική αντίσταση από τους παππούδες του παιδιού στο σπίτι σε άλλη περίπτωση. Ο δικαστικός επιμελητής είχε στη συνέχεια επινοήσει ένα σχέδιο, σε συνεννόηση με την αστυνομία, τους ψυχολόγους και τους ειδικούς της πρόνοιας, βάσει του οποίο τελικά πραγματοποιήθηκε η μεταφορά του παιδιού.

Επιπλέον, το Κράτος αντιμετώπισε δεόντως την αντίσταση της Ν. Β., επιβάλλοντας μεγάλο πρόστιμο σε αυτήν και τελικά κινήθηκε εναντίον της με σκοπό να τη διώξει για τις πράξεις της. Συνολικά, οι αρχές είχαν ενεργήσει με την απαιτούμενη επιμέλεια για την επιβολή της απόφασης που εκδόθηκε το Δεκέμβριο του 2011, βάσει της οποίας η κόρη επέστρεφε στην προσφεύγουσα. Το Δικαστήριο κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα ότι οι διαδικαστικές προϋποθέσεις  σύμφωνα με το άρθρο 8 πληρούνταν, ιδίως το γεγονός ότι η προσφεύγουσα είχε εκπροσωπηθεί στις διαδικασίες.

Το Δικαστήριο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι αρχές δεν παρέβησαν το καθήκον τους να εγγυηθούν την προστασία του δικαιώματος της προσφεύγουσας σχετικά με το σεβασμό της ιδιωτικής ζωής της και δεν υπήρξε παραβίαση της Σύμβασης. (επιμέλεια echrcaselaw.com).


ECHRCaseLaw

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας, αποδέχεστε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την Πολιτική Cookies.

Privacy Settings saved!
Ρυθμίσεις Απορρήτου

Όταν επισκέπτεστε μία ιστοσελίδα, μπορεί να λάβει κάποιες βασικές πληροφορίες από τον browser σας, κατά βάση υπό τη μορφή cookies. Εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε τη συγκατάθεσή σας σε όλα αυτά.

These cookies allow us to count visits and traffic sources, so we can measure and improve the performance of our site.

We track anonymized user information to improve our website.
  • _ga
  • _gid
  • _gat

Απορρίψη όλων των υπηρεσιών
Δέχομαι όλες τις υπηρεσίες