Η επιβολή προστίμου στην συγχωνεύουσα εταιρεία για παραβιάσεις του εμπορικού κώδικα που είχε τελέσει η συγχωνευθείσα εταιρεία, με βάση την αρχή της οικονομικής και επιχειρησιακής συνέχειας της επιχείρησης, δεν παραβίασε την αρχή ότι η ποινή πρέπει να επιβάλλεται στον παραβάτη και όχι σε άλλους

ΑΠΟΦΑΣΗ

Carrefour France κατά Γαλλίας της 24.10.2019 (αριθ. 37858/14)

Βλ. εδώ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ευθύνη εταιρείας και επιβολή προστίμου μετά τη συγχώνευσή της με άλλη εταιρεία. Η υπόθεση αφορούσε δικαστική απόφαση κατά της εταιρείας Carrefour France, με την οποία διαπιστώθηκε η ευθύνη της εταιρείας και διατάχθηκε η επιβολή προστίμου για πράξεις που διαπράχθηκαν από την εταιρία Carrefour hypermarchés Γαλλίας κατά παράβαση του Εμπορικού κώδικα.

Μετά από επιθεώρηση από τη Διεύθυνση Ανταγωνισμού, Καταναλωτικών Υποθέσεων και την πρόληψη της απάτης και προσφυγή ενώπιον του Εμπορικού δικαστηρίου, η Carrefour hypermarchés Γαλλίας, μετά την διάλυση της, συγχωνεύτηκε  από την Carrefour France, τον μοναδικό της μέτοχο.

Το Δικαστήριο παρατήρησε ότι, μετά τη συγχώνευση αυτή, η εταιρεία Carrefour hypermarchés France, η οποία είχε παύσει να υφίσταται για νομικούς σκοπούς, συνέχισε τις δραστηριότητες της επιχείρησης και είχε σχηματίσει νομική οντότητα, μέσω της προσφεύγουσας εταιρείας.

Το Στρασβούργο έκρινε ότι, υποχρεώνοντας την προσφεύγουσα εταιρία Carrefour France να καταβάλει το πρόστιμο που ορίζει ο εμπορικός κώδικας για γεγονότα που οφείλονται στη Carrefour hypermarchés France, με βάση την αρχή της οικονομικής και επιχειρησιακής συνέχειας της επιχείρησης, τα εθνικά δικαστήρια δεν είχαν παραβιάσει τον κανόνα ότι η ποινή πρέπει να επιβάλλεται μόνο στον δράστη και όχι σε άλλα άτομα. Μη παραβίαση της ΕΣΔΑ.

ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 6

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

Η προσφεύγουσα εταιρία Carrefour France ασκεί τη δραστηριότητά της ως εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (SAS) σύμφωνα με το γαλλικό νόμο,  με έδρα το Mondeville (Γαλλία).

Η Carrefour France ήταν ο μοναδικός μέτοχος της Carrefour hypermarchés France, έναντι της οποίας είχε ασκηθεί αγωγή ενώπιον του εμπορικού δικαστηρίου του Bourges, το 2006, από το Υπουργείο Οικονομικών, Χρηματοοικονομικών και Βιομηχανίας, για παράβαση του άρθρου L 442-6 του Εμπορικού Κώδικα σχετικά με τον ανταγωνισμό. Η εταιρεία ήταν ύποπτη για την απόκτηση πλεονεκτημάτων από είκοσι δύο από τους προμηθευτές της τα οποία ήταν προδήλως δυσανάλογα σε σχέση με τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Το 2009, ενώ η διαδικασία εκκρεμούσε, η προσφεύγουσα εταιρεία προχώρησε στη διαδικασία διάλυσης  χωρίς εκκαθάριση της Carrefour hypermarchés Γαλλίας. Τα πρακτικά των αποφάσεων υπογράμμισαν ιδίως ότι η διάλυση είχε ως αποτέλεσμα τη μεταβίβαση της δραστηριότητας της Carrefour hypermarchés Γαλλίας, με όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τα αντίστοιχα χρέη, στην προσφεύγουσα εταιρεία Carrefour France.

Με απόφαση της 12ης Απριλίου 2012, το Εφετείο διέταξε τη Carrefour France να καταβάλει πρόστιμο ύψους 60.000 ευρώ. Η Carrefour France άσκησε αναίρεση, υποστηρίζοντας ότι, επιβάλλοντας της πρόστιμο για πράξεις καταλογιστέες στη Carrefour hypermarchés France, το Εφετείο είχε παραβιάσει τον κανόνα ότι η ποινή πρέπει να ισχύει μόνο για τον δράστη και όχι για άλλα πρόσωπα. Το Ακυρωτικό Δικαστήριο απέρριψε την αναίρεση.

ΤΟ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ…

Το Δικαστήριο παρατήρησε ότι η Carrefour France κρίθηκε ότι ενεργούσε αντίθετα του  άρθρου L. 442-6 του Εμπορικού Κώδικα και καταδικάστηκε για περιοριστικές πρακτικές όσον αφορά τις τιμές.

Στις 21 Ιανουαρίου 2009, η Carrefour hypermarchés France, μετά τη διάλυσή της, συγχωνεύτηκε από την  Carrefour France, συνοδευόμενη από τη μεταβίβαση της δραστηριότητας της Carrefour hypermarchés France, με όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τα αντίστοιχα χρέη, στην προσφεύγουσα εταιρεία. Η απόφαση συγχώνευσης  είχε ληφθεί από την προσφεύγουσα εταιρία Carrefour France. Τον εν λόγω χρόνο ήταν ο μοναδικός μέτοχος της Carrefour hypermarchés France. Η απόφαση αυτή είχε ληφθεί αμέσως μετά από επιθεώρηση που διεξήχθη από την Διεύθυνση Ανταγωνισμού, και Κατανάλωσης  (DDCCRF) και αφ΄ ότου προσέφυγαν στο δικαστήριο.

Το Δικαστήριο παρατήρησε ότι μετά τη συγχώνευση, η Carrefour hypermarchés France είχε παύσει να υφίσταται για νομικούς σκοπούς αλλά οι δραστηριότητες της εταιρείας συνεχίστηκαν μέσω της προσφεύγουσας εταιρείας Carrefour France. Η Carrefour Γαλλίας είχε υποκαταστήει σε όλες τις τρέχουσες συμβάσεις της την Carrefour hypermarchés France, και είχε γίνει ο εργοδότης του προσωπικού της τελευταίας.

Το Δικαστήριο έκρινε ότι, υποχρεώνοντας την προσφεύγουσα εταιρία Carrefour France να καταβάλει το ύψος του προστίμου που προέβλεπε o Εμπορικός Κώδικας, με βάση την αρχή της οικονομικής και επιχειρησιακής λειτουργίας της επιχείρησης, τα εθνικά δικαστήρια δεν παραβίασαν τον κανόνα σύμφωνα με τον οποίο η ποινή πρέπει να επιβάλλεται στον παραβάτη και όχι σε άλλα άτομα.

Κατά συνέπεια, η προσφυγή έπρεπε να απορριφθεί ως αβάσιμη.


ECHRCaseLaw

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας, αποδέχεστε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την Πολιτική Cookies.

Privacy Settings saved!
Ρυθμίσεις Απορρήτου

Όταν επισκέπτεστε μία ιστοσελίδα, μπορεί να λάβει κάποιες βασικές πληροφορίες από τον browser σας, κατά βάση υπό τη μορφή cookies. Εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε τη συγκατάθεσή σας σε όλα αυτά.

These cookies allow us to count visits and traffic sources, so we can measure and improve the performance of our site.

We track anonymized user information to improve our website.
  • _ga
  • _gid
  • _gat

Απορρίψη όλων των υπηρεσιών
Δέχομαι όλες τις υπηρεσίες