Αυθαίρετος αποκλεισμός κόμματος 3 ημέρες πριν τις κοινοβουλευτικές εκλογές λόγω φερόμενης χρήσης αδήλωτων ξένων κεφαλαίων. Παραβίαση δικαιώματος του εκλέγεσθαι

ΑΠΟΦΑΣΗ

Πολιτικό Κόμμα “Patria” κ.α. κατά Δημοκρατίας Μολδαβίας της 04.08.2020 ( αρ. προσφ. 5113/15, 14963/15, 15910/15)

Βλ. εδώ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Δικαίωμα του εκλέγεσθαι και διασφάλιση ίσων και δίκαιων συνθηκών για όλους τους υποψηφίους σε προεκλογική εκστρατεία.

Αποκλεισμός κόμματος τρεις ημέρες πριν από τις κοινοβουλευτικές εκλογές λόγω φερόμενης χρήσης αδήλωτων ξένων κεφαλαίων για την προεκλογική του εκστρατεία.

Το Στρασβούργο έκρινε ότι δεν υποβλήθηκαν αποδεικτικά στοιχεία για την υποστήριξη του αποκλεισμού του κόμματος από τις εθνικές εκλογές, καθώς επίσης και ότι το προσφεύγον κόμμα δεν είχε λάβει επαρκείς διαδικαστικές εγγυήσεις κατά της αυθαιρεσίας λόγω μη ταχείας ενημέρωσής του για ακρόαση από τις αρμόδιες αρχές. Παραβίαση του δικαιώματος για ελεύθερες εκλογές (άρθρο 3 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου  της ΕΣΔΑ).

ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 3 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

Το προσφεύγον κόμμα «Patria», είναι πολιτικό κόμμα της Μολδαβίας χωρίς εκπροσώπηση στο Κοινοβούλιο κατά την επίδικη περίοδο. Οι άλλοι 14 προσφεύγοντες ήταν υποψήφιοι στον εκλογικό κατάλογό του στις βουλευτικές εκλογές του Νοεμβρίου 2014. Ο αρχηγός του κόμματος, ένας από τους προσφεύγοντες ήταν επιχειρηματίας στη Ρωσική Ομοσπονδία.

Η υπόθεση αφορά τον αποκλεισμό του κόμματος από τη συμμετοχή στις βουλευτικές εκλογές του 2014 λόγω οικονομικών παρατυπιών.

Στις 27 Νοεμβρίου 2014, τρεις ημέρες πριν από τις εκλογές, τα εγχώρια δικαστήρια αποδέχτηκαν την Αίτηση από την Κεντρική Εκλογική Επιτροπή («CEC») για αποκλεισμό του προσφεύγοντος κόμματος διότι, σε αντίθεση με τις διατάξεις του εκλογικού νόμου, είχε χρησιμοποιήσει αδήλωτα κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένων χρημάτων από το εξωτερικό.

Η CEC προέβη σε αυτό το βήμα μετά από Αναφορά που έλαβε από τον Γενικό Επιθεωρητή της Αστυνομίας ισχυριζόμενος ότι το προσφεύγον κόμμα είχε χρησιμοποιήσει στην εκλογική του εκστρατεία περισσότερα από 8.000.000 Μολδαβικά λέι (MDL) ξένης προέλευσης τα οποία ανήκαν στον κ. R. Usatîi, γνωστό πολιτικό και επιχειρηματία και πρώτο υποψήφιο στη λίστα των προσφευγόντων. Ο κ. Usatîi διεύθυνε την επιχείρησή του από τη Ρωσική Ομοσπονδία, επέστρεψε δε στη Μολδαβία το 2012 και προσπάθησε να δημιουργήσει δύο πολιτικά κόμματα, τα οποία το Υπουργείο Δικαιοσύνης αρνήθηκε να καταχωρήσει.

Ένα άλλο επιχείρημα για τον αποκλεισμό του κόμματος, το οποίο έγινε επίσης δεκτό από την CEC και τα εθνικά δικαστήρια, ήταν ότι το κόμμα  είχε δαπανήσει πάνω από 5.000.000 MDL αδήλωτων χρημάτων για αγορά 11 αυτοκινήτων τον Μάιο του 2014, καθώς και για καύσιμα και κινητά τηλέφωνα.

Τα δικαστήρια δεν εξέτασαν τα επιχειρήματα του κόμματος σχετικά με τον ισχυρισμό ότι οι κατηγορίες ήταν  αβάσιμες, ότι τα αυτοκίνητα είχαν αγοραστεί προτού ο κ. Usatîi έφερε τα 8.000.000 MDL στη Μολδαβία και πριν από την εκλογική εκστρατεία, και ότι όλα τα καύσιμα και κινητά είχαν πληρωθεί από τραπεζικό λογαριασμό του προσφεύγοντος. Ούτε εξέτασαν το επιχείρημα ότι η CEC είχε ενημερώσει το κόμμα μόνο 15 λεπτά πριν από την εξέταση της υπόθεσής του στις 26 Νοεμβρίου 2014, κατά παράβαση των κανόνων της CEC, καθιστώντας δύσκολο για το κόμμα να προετοιμάσει την υπεράσπισή του.

Βασιζόμενο στο άρθρο 3 του Πρώτου Πρωτοκόλλου(δικαίωμα για ελεύθερες εκλογές) και στο άρθρο 14 (απαγόρευση διακρίσεων), οι προσφεύγοντες ισχυρίζονται ότι ο αποκλεισμός της συμμετοχής του κόμματος «Patria» στις εκλογές του 2014 ήταν αυθαίρετη και παρακινούνταν από υστεροβουλία, δηλαδή να απομακρύνει έναν ανταγωνιστή με υψηλή λαϊκή υποστήριξη.

ΤΟ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ….

Άρθρο 3 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου

Η ακύρωση της εγγραφής του πολιτικού κόμματος αποτελεί παρέμβαση τόσο στα δικαιώματα του συμβαλλόμενου όσο και των μεμονωμένων προσφευγόντων σύμφωνα με το άρθρο 3 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου. Η παρέμβαση αυτή βασίστηκε σε προβλέψιμο νόμο και επιδιώχθηκε ο νόμιμος στόχος της τήρησης του κράτους δικαίου και της προστασίας της ορθής λειτουργίας της δημοκρατίας που συνεπάγεται τη διασφάλιση ίσων και δίκαιων συνθηκών για όλους τους υποψηφίους στην προεκλογική εκστρατεία και την προστασία της ελεύθερης έκφρασης της γνώμης του λαού στις εκλογές.

Η απόφαση αποκλεισμού του προσφεύγοντος κόμματος στηρίχθηκε αρχικά στον ισχυρισμό ότι είχε χρησιμοποιήσει για την εκστρατεία του χρήματα ξένης προέλευσης που ανήκαν στον προσφεύγοντα, αρχηγό του κόμματος. Ωστόσο, η αστυνομία δεν υπέβαλε κανένα αποδεικτικό στοιχείο για αυτόν τον ισχυρισμό, ούτε ζητήθηκε κάποιο αποδεικτικό στοιχείο από την Κεντρική Εκλογική Επιτροπή («CEC») ούτε από τα εγχώρια δικαστήρια που είχαν αποδεχθεί αυτήν την υπόθεση, προφανώς, ελλείψει αποδείξεων.

Ένα άλλο επιχείρημα για τον αποκλεισμό του προσφεύγοντος κόμματος, το οποίο έγινε δεκτό από την CEC και τα εθνικά δικαστήρια, ήταν ότι είχε ξοδέψει αδήλωτα χρήματα για την αγορά 11 αυτοκινήτων τον Μάιο του 2014, καθώς και για καύσιμα και κινητά τηλέφωνα. Και πάλι, δεν υποβλήθηκαν αποδεικτικά στοιχεία για την υποστήριξη αυτών των ισχυρισμών από την αστυνομία και δεν ζητήθηκε κάτι τέτοιο από την CEC και τα εθνικά δικαστήρια. Ωστόσο, ο προσφεύγων αρχηγός του κόμματος, είχε παραδεχτεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ότι είχε χρηματοδοτήσει την αγορά 11 αυτοκινήτων, αλλά η αγορά αυτή πραγματοποιήθηκε πριν από την εισροή ξένων κεφαλαίων στη Μολδαβία και πριν ξεκινήσει η προεκλογική εκστρατεία, και ότι είχε συμβεί πριν από τη σύσταση του προσφεύγοντος κόμματος.

Εκτός από την έλλειψη τεκμηρίωσης των ισχυρισμών κατά του προσφεύγοντος, το προσφεύγον κόμμα δεν είχε λάβει επαρκείς διαδικαστικές εγγυήσεις κατά της αυθαιρεσίας. Ειδικότερα, η CEC είχε ενημερώσει το προσφεύγον κόμμα για την ακρόασή του μόλις 15 λεπτά νωρίτερα, αντί για τουλάχιστον 12 ώρες που απαιτούνται από τους κανόνες της CEC, προκαλώντας έτσι έκπληξη στο προσφεύγον κόμμα, το οποίο  εμφανίστηκε απροετοίμαστο στη διαδικασία ενώπιον της CEC. Επιπλέον, τα εθνικά δικαστήρια αγνόησαν όλα τα σχετικά επιχειρήματα που πρόβαλε το κόμμα και είχαν δεχτεί χωρίς δισταγμό τους φερόμενους αβάσιμους ισχυρισμούς.

Εν ολίγοις, ο αποκλεισμός του κόμματος από τη συμμετοχή στις εκλογές δεν βασίστηκε σε επαρκή και σχετικά αποδεικτικά στοιχεία, οι διαδικασίες της εκλογικής επιτροπής και των εγχώριων δικαστηρίων δεν είχαν παράσχει στο κόμμα επαρκείς εγγυήσεις κατά της αυθαιρεσίας και οι αποφάσεις των εγχώριων αρχών δεν είχαν επαρκή αιτιολογία και ήταν επομένως αυθαίρετες.

Το ΕΔΔΑ διαπίστωσε ομόφωνα παραβίαση  του δικαιώματος για ελεύθερες εκλογές (άρθρο 3 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου  της ΕΣΔΑ).

Δίκαιη ικανοποίηση

Άρθρο 41: Το Στρασβούργο επιδίκασε ποσό 7.500 ευρώ για ηθική βλάβη στο κόμμα. Κατά το ΕΔΔΑ η διαπίστωση παραβίασης αποτελούσε επαρκή δίκαιη ικανοποίηση σε σχέση με την ηθική βλάβη για τους λοιπούς προσφεύγοντες.


ECHRCaseLaw

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας, αποδέχεστε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την Πολιτική Cookies.

Privacy Settings saved!
Ρυθμίσεις Απορρήτου

Όταν επισκέπτεστε μία ιστοσελίδα, μπορεί να λάβει κάποιες βασικές πληροφορίες από τον browser σας, κατά βάση υπό τη μορφή cookies. Εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε τη συγκατάθεσή σας σε όλα αυτά.

These cookies allow us to count visits and traffic sources, so we can measure and improve the performance of our site.

We track anonymized user information to improve our website.
  • _ga
  • _gid
  • _gat

Απορρίψη όλων των υπηρεσιών
Δέχομαι όλες τις υπηρεσίες